Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LIX Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 05.02.2024, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 4.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2024

   PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2024.pdf (1,05MB)

  2. 4.2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2024-2036

   PDFUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murw na lata 2024-2036.pdf (4,12MB)

  3. 4.3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

   PDFUchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.pdf (173,47KB)

  4. 4.4. przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu, z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

   PDFUchwała w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zagwiździu.pdf (51,33KB)

  5. 4.5. uchylająca uchwałę nr XXIV/170/09 Rady Gminy Murów z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Zarządzenia Wójta dotyczącego zasad i trybu odpłatnego przejmowania przez Gminę Murów urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wybudowanych i sfinansowanych z własnych środków

   PDFUchwała uchylająca Uchwałę Nr XXIV.170.09 Rady Gminy Murów w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie projektu Zarządzenia.pdf (63,05KB)

  6. 4.6. zmiany Uchwały Nr LVIII/399/2023 Rady Gminy Murów w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

   PDFUchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII.399.2023 Rady Gminy Murów w sprawie ustanowienia programu osłonowego 1.pdf (33,92KB)

 5. 5. Zakończenie sesji