Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LVIII Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 18.12.2023, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji

  PDFPROTOKÓŁ Nr LVI z sesji Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023 roku.pdf (193,55KB)

  PDFPROTOKÓŁ Nr LVII z sesji rady Gminy Murów w dniu 11 grudnia 2023r..pdf (144,47KB)

 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 7.1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2024-2036 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej)

   PDFUchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2024-2036.pdf (18,03MB)

  2. 7.2. uchwały budżetowej na 2024 rok (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Murów na 2024 rok)

   PDFUchwała budżetowa na 2024 rok.pdf (1,30MB)

  3. 7.3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023

   PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (376,35KB)

  4. 7.4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036

   PDFUchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,11MB)

  5. 7.5. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów

   PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (236,79KB)

  6. 7.6. wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.:„Żyjąca Stobrawska Wstęga – ochrona różnorodności biologicznej na terenach wiejskich”,

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Zyjąca Stobrawska Wstęga.pdf (79,33KB)

  7. 7.7. ustanowienia programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

   PDFUchwała w sprawie ustanowienia programu osłonowego Posilek w szkole i w domu 2024-2028.pdf (309,95KB)

  8. 7.8. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

   PDFUchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy.pdf (113,56KB)

  9. 7.9. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

   PDFUchwał w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim Posiłek w szkole.pdf (111,32KB)

  10. 7.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat z dotychczasowym dzierżawcą.pdf (80,41KB)

 8. 8. Interpelacje radnych
 9. 9. Zapytania radnych
 10. 10. Wolne wnioski i informacje
 11. 11. Zakończenie sesji