Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Program "Ciepłe mieszkanie"

Program Ciepłe Mieszkanie ma na celu poprawę jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Beneficjentami mogą być właściciele lokali mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Murów. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

 

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

  • kotła gazowego kondensacyjnego,
  • kotła na pelet drzewny o podwyższonym standardzie,
  • ogrzewania elektrycznego,
  • pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
  • podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

  • instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
  • wymiany okien i drzwi,
  • wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
  • dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia CE lub B).
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

Wnioski należy składać w formie papierowej w Sekretariacie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Murowie z siedzibą w Zagwiździu, ul. Lipowa 68, 46-030 Murów.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Ogłoszeniu o naborze wniosków oraz Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie.

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 77 4214 034  e-mail: ug@murow.pl


Pliki do pobrania:

PDFZarządzenie Nr Or.0050.55.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Murów.pdf (46,29KB)

PDFOgłoszenie o naborze wniosków.pdf (83,30KB)
PDFProgram priorytetowy Ciepłe Mieszkanie.pdf (700,16KB)
PDFKoszty kwalifikowane - Załacznik Nr 1 do Programu Priorytetowego.pdf (522,58KB)

PDFRegulamin naboru.pdf (68,78KB)
PDFLista sprawdzająca przedsięwzięcia.pdf (120,87KB)

PDFWniosek o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Murów.pdf (182,87KB)
PDFInstrukcja wniosku do dofinasowanie.pdf (136,38KB)
PDFWykaz dochodów.pdf (176,14KB)
PDFOświadczenie współmałżonka.pdf (83,34KB)
PDFOświadczenie współwłaścicieli.pdf (83,00KB)
PDFPełnomocnictwo.pdf (94,86KB)

PDFWzór umowy o płatność.pdf (140,67KB)

PDFWniosek o płatność.pdf (205,20KB)
PDFInstrukcja wniosku o płatność.pdf (69,33KB)
PDFZestawienie dokumentów.pdf (63,27KB)
PDFLista dokumentów.pdf (53,00KB)
PDFProtokół odbioru prac.pdf (111,56KB)