Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

LII Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 28.08.2023, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 4.1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2023

   PDFUchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (509,49KB)

  2. 4.2. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036

   PDFUchwała w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2023-2036 - 28.08.2023.pdf (4,13MB)

  3. 4.3. zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

   PDFUchwała w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie.pdf (186,05KB)

 5. 5. Wolne wnioski i informacje
 6. 6. Zakończenie sesji