Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLVII Sesja Rady Gminy Gminy Murów

Termin: 23.03.2023, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Murów o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady Gminy, Sołtysów, zaproszonych gości
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 7.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023
  2. 7.2. zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036
  3. 7.3. utworzenia Klastra Energii

   PDFUchwała w sprawie utworzenia Klastra Energii.pdf (93,60KB)

  4. 7.4. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Murów w czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki

   PDFUchwała w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (96,87KB)

  5. 7.5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2023 roku

   PDFUchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów.pdf (2,19MB)

  6. 7.6. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/305/2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022 r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Murów

   PDFUchwała zmieniająca uchwałe Nr XLI.305.2022 Rady Gminy Murów z dnia 22.09 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101517O kategorii drogi gminnej.pdf (182,13KB)

 8. 8. Interpelacje radnych
 9. 9. Zapytania radnych
 10. 10. Wolne wnioski i informacje