Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2023 roku

Uchwały podjęte 12 stycznia 2023 r.

PDFUchwała Nr XLV-333-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (715,88KB)
PDFUchwała Nr XLV-334-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2026.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr XLV-335-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (146,34KB)
PDFUchwała Nr XLV-336-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów Rad Sołeckich.pdf (144,97KB)
PDFUchwała Nr XLV-337-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.pdf (146,17KB)
PDFUchwała Nr XLV-338-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku pomoc rzeczową.pdf (146,54KB)

Uchwały podjęte 6 lutego 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVI-339-2023 Rady Gminy Murów z dnia 6 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-149-2020.pdf (160,52KB)
PDFUchwała Nr XLVI-340-2023 Rady Gminy Murów z dnia 6 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX-218-2021.pdf (159,69KB)

Uchwały podjęte 23 marca 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVII-341-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (744,99KB)
PDFUchwała Nr XLVII-342-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-36- zmiana WPF.pdf (4,13MB)
PDFUchwała Nr XLVII-343-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie utworzenia Klastra Energii.pdf (156,36KB)
PDFUchwała Nr XLVII-344-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (168,80KB)
PDFUchwała Nr XLVII-345-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (261,45KB)
PDFUchwała Nr XLVII-346-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. zmieniająca uchwałę Nr XLI-305-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r.pdf (487,73KB)

Uchwały podjęte 24 kwietnia 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVIII-347-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (808,47KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-348-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,14MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-349-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.pdf (163,21KB)

Uchwały podjęte 25 maja 2023 r.

PDFUchwała Nr XLIX-350-2023 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (1 010,69KB)
PDFUchwała Nr XLIX-351-2023 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,09MB)

Uchwały podjęte 29 czerwca 2023 r

PDFUchwała Nr L-352-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf (155,21KB)
PDFUchwała Nr L-353-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania.pdf (156,69KB)
PDFUchwała Nr L-354-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sorawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2022.pdf (158,13KB)
PDFUchwała Nr L-355-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (1 000,24KB)
PDFUchwała Nr L-356-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2023.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr L-357-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.pdf (158,87KB)
PDFUchwała Nr L-358-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa.pdf (161,78KB)
PDFUchwała Nr L-359-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sparwie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zad.pdf (164,69KB)
PDFUchwała Nr L-360-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Fundusz Wsparcia P.pdf (161,53KB)
PDFUchwała Nr L-361-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego.pdf (181,23KB)
PDFUchwała Nr L-362-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydat.pdf (160,63KB)
PDFUchwała Nr L-363-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbior.pdf (158,38KB)
PDFUchwała Nr L-364-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2021-2022.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr L-365-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (162,02KB)
PDFUchwała Nr L-366-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.pdf (216,90KB)

Uchwały podjęte 7 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LI.367.2023 Rady Gminy Murów z dnia 7 sierpnia2023r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich.pdf (157,49KB)

Uchwały podjęte 28 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LII.368.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (678,63KB)
PDFUchwała Nr LII.369.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,14MB)
PDFUchwała Nr LII.370.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie.pdf (182,29KB)

Uchwały podjęte 5 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LIII.371.2023 Rady Gminy Murów z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.pdf (674,55KB)

Uchwały podjęte 26 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LIV.373.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany budzetu gminy Murów na 2023 rok.pdf (986,64KB)
PDFUchwała Nr LIV.374.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (5,85MB)
PDFUchwała Nr LIV.375.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (169,66KB)
PDFUchwała Nr LIV.376.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozuminia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianiej w żłobku.pdf (158,71KB)
PDFUchwała Nr LIV.377.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Budkowice.pdf (662,84KB)

Uchwały podjęte 08 listopada 2023 r.

PDFUchwała Nr LV.378.2023 Rady Gminy Murów z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (642,13KB)

Uchwały podjęte 23 listopada 2023 r.

PDFUchwała Nr LVI.379.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (843,40KB)
PDFUchwała Nr LVI.380.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.pdf (185,47KB)
PDFUchwała Nr LVI.381.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP i Kandydata na strażaka ratownika OSP.pdf (165,60KB)
PDFUchwała Nr LVI.382.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (257,97KB)
PDFUchwała Nr LVI.383.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (246,91KB)
PDFUchwała Nr LVI.384.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Centrum Pomocy 2.pdf (184,88KB)
PDFUchwała Nr LVI.385.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego pn. „Trudny start.pdf (185,00KB)
PDFUchwała Nr LVI.386.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia Planu zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej.pdf (3,40MB)
PDFUchwała Nr LVI.387.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Murów na lata 2024-2028.pdf (313,61KB)
PDFUchwała Nr LVI.388.2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 listopada 2023r. w sprawie przystąpienia Gminy Murów do realizacji projektu pn. Bliżej.pdf (167,34KB)

Uchwały podjęte 11 grudnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LVII.389.2023 Rady Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (467,64KB)
PDFUchwała Nr LVII.390.2023 Rady Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (170,45KB)
PDFUchwała Nr LVII.391.2023 Rady Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla Strażaka ratownika OSP.pdf (163,27KB)
PDFUchwała Nr LVII.392.2023 Rady Gminy Murów z dnia 11 grudnia 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa.pdf (178,58KB)

Uchwały podjęte 18 grudnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LVIII.393.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie WPF Gminy Murów na lata 2024-2036.pdf (17,87MB)
PDFUchwała Nr LVIII.394.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2024.pdf (1,63MB)
PDFUchwała Nr LVIII.395.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (472,94KB)
PDFUchwała Nr LVIII.396.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,12MB)
PDFUchwała Nr LVIII.397.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (413,51KB)
PDFUchwała Nr LVIII.398.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego Żyjąca Stobrawska Wstęga....pdf (165,02KB)
PDFUchwała Nr LVIII.399.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie ustanowienia programu osłonowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2024-2028.pdf (239,68KB)
PDFUchwała Nr LVIII.400.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy.pdf (159,16KB)
PDFUchwała Nr LVIII.401.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania.pdf (160,22KB)
PDFUchwała Nr LVIII.402.2023 Rady Gminy Murów z dnia 18 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (158,88KB)