Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2023 roku

Uchwały podjęte 12 stycznia 2023 r.

PDFUchwała Nr XLV-333-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (715,88KB)
PDFUchwała Nr XLV-334-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2026.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr XLV-335-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (146,34KB)
PDFUchwała Nr XLV-336-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów Rad Sołeckich.pdf (144,97KB)
PDFUchwała Nr XLV-337-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.pdf (146,17KB)
PDFUchwała Nr XLV-338-2023 Rady Gminy Murów z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku pomoc rzeczową.pdf (146,54KB)

Uchwały podjęte 6 lutego 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVI-339-2023 Rady Gminy Murów z dnia 6 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-149-2020.pdf (160,52KB)
PDFUchwała Nr XLVI-340-2023 Rady Gminy Murów z dnia 6 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX-218-2021.pdf (159,69KB)

Uchwały podjęte 23 marca 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVII-341-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (744,99KB)
PDFUchwała Nr XLVII-342-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-36- zmiana WPF.pdf (4,13MB)
PDFUchwała Nr XLVII-343-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie utworzenia Klastra Energii.pdf (156,36KB)
PDFUchwała Nr XLVII-344-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (168,80KB)
PDFUchwała Nr XLVII-345-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf (261,45KB)
PDFUchwała Nr XLVII-346-2023 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2023r. zmieniająca uchwałę Nr XLI-305-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r.pdf (487,73KB)

Uchwały podjęte 24 kwietnia 2023 r.

PDFUchwała Nr XLVIII-347-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (808,47KB)
PDFUchwała Nr XLVIII-348-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,14MB)
PDFUchwała Nr XLVIII-349-2023 Rady Gminy Murów z dnia 24 kwietnia 2023r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.pdf (163,21KB)

Uchwały podjęte 25 maja 2023 r.

PDFUchwała Nr XLIX-350-2023 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (1 010,69KB)
PDFUchwała Nr XLIX-351-2023 Rady Gminy Murów z dnia 25 maja 2023r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,09MB)

Uchwały podjęte 29 czerwca 2023 r

PDFUchwała Nr L-352-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf (155,21KB)
PDFUchwała Nr L-353-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania .pdf (156,69KB)
PDFUchwała Nr L-354-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sorawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2022.pdf (158,13KB)
PDFUchwała Nr L-355-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2023.pdf (1 000,24KB)
PDFUchwała Nr L-356-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2023.pdf (4,08MB)
PDFUchwała Nr L-357-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagwiździu.pdf (158,87KB)
PDFUchwała Nr L-358-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej dla Stowarzyszenia Miłośników Murowa.pdf (161,78KB)
PDFUchwała Nr L-359-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sparwie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Opolskiego na realizację zad.pdf (164,69KB)
PDFUchwała Nr L-360-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków finansowych z budżetu Gminy Murów na Fundusz Wsparcia P.pdf (161,53KB)
PDFUchwała Nr L-361-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie współdziałania na rzecz przygotowania i wspólnej realizacji projektu partnerskiego.pdf (181,23KB)
PDFUchwała Nr L-362-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wystąpienia do Komendanta Wojewódzkiego Policji o udzielenie informacji o zgłoszonych kandydat.pdf (160,63KB)
PDFUchwała Nr L-363-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbior.pdf (158,38KB)
PDFUchwała Nr L-364-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy na lata 2021-2022.pdf (1,07MB)
PDFUchwała Nr L-365-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.pdf (162,02KB)
PDFUchwała Nr L-366-2023 Rady Gminy Murów z dnia 29 czerwca 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.pdf (216,90KB)

Uchwały podjęte 7 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LI.367.2023 Rady Gminy Murów z dnia 7 sierpnia2023r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich.pdf (157,49KB)

Uchwały podjęte 28 sierpnia 2023 r.

PDFUchwała Nr LII.368.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na 2023 rok.pdf (678,63KB)
PDFUchwała Nr LII.369.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (4,14MB)
PDFUchwała Nr LII.370.2023 Rady Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Murów na prace konserwatorskie.pdf (182,29KB)

Uchwały podjęte 5 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LIII.371.2023 Rady Gminy Murów z dnia 5 września 2023r. w sprawie zmiany budżetu na 2023 rok.pdf (674,55KB)
 

Uchwały podjęte 26 października 2023 r.

PDFUchwała Nr LIV.373.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany budzetu gminy Murów na 2023 rok.pdf (986,64KB)
PDFUchwała Nr LIV.374.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (5,85MB)
PDFUchwała Nr LIV.375.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku .pdf (169,66KB)
PDFUchwała Nr LIV.376.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozuminia z Gminą Popielów w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianiej w żłobku .pdf (158,71KB)
PDFUchwała Nr LIV.377.2023 Rady Gminy Murów z dnia 26 października 2023r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Stare Budkowice .pdf (662,84KB)