Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2023 r.

DOCZarządzenie Nr Or.0050.1.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.doc (56,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.2.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2023 rok.pdf (143,99KB)

DOCZarządzenie Nr Or.0050.3. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023 r. w spr. ogłoszenia otwartego konkuru ofert.doc (46,50KB)

DOCZarządzenie Nr Or.0050.4. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.doc (46,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.6.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27.01.2023r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023-2024.pdf (418,27KB)

PDFZarządzenie nr OR.0050.7.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27.01.2023r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia sieci wodociągowej.pdf (94,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 1 lutego 2023 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (107,33KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.9.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 7 luty 2023r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (121,91KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.10.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 16.02.2023 w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (139,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.12.2023 z dnia 21.02.2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Murów.pdf (153,42KB)

DOCZarządzenie Nr Or.0050.13. 2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27 lutego 2023 r. w sprawie powołania komisji.doc (14,00KB)

PDFZarządzenie nr Or.0050.14.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 08.03.2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (116,05KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 13 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu.pdf (295,37KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.16.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 16 marca 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (125,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.17.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 24 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Zagwiździu.pdf (186,51KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.18.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2023r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Murów.pdf (108,73KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.19.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 14 kwietnia 2023r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdf (135,97KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.20.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia gminnego konkursu na Hasło promujące Gminę Murów.pdf (93,42KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.22.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27 kwietnia 2023r. w sprawie zawierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora PSP w Zagwiźćdziu.pdf (113,68KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.23.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 4 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny prac Gminnego Konkursu na Hasło promujące Gminę Murów.pdf (101,32KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.24.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (140,19KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.25.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 10 maja 2023r. w sprawie powierzenia Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Murowie realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego.pdf (114,34KB)

PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR 0050.26.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2022 2.pdf (2,72MB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.26.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2022 1.pdf (110,72KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.27.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (120,94KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu.pdf (170,02KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.29.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (130,60KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (165,77KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 6 lipca 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu oraz udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy na okres 10 lat.PDF (167,15KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.36.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 06 lipca 2023r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PSP w Zagwiźćdziu.pdf (113,67KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.37.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf (115,11KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.38.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 17 lipca 2023r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej.pdf (125,02KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.39.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (110,56KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.40.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (110,98KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.42.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (147,86KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.43.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 16 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej.pdf (117,93KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.45.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (136,07KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.46.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 25 sieprnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń.pdf (51,35KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.47.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 28 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (112,78KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.48.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 29 sierpnia 2023r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu dowozu uczniów do szkół i odwozu ze szkół.pdf (156,96KB)
PDFZarządzenie Nr OR.0050.49.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 1 września 2023r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora PSP w Zagwiździu.pdf (115,39KB)
PDFZarządzenie Nr Or.0050.50.2023 z dnia 4 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu oraz do udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania.pdf (167,39KB)

PDFZarządzenie Nr OR.0050.51.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (117,22KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.53.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 11 września 2023r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego.pdf (117,61KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.55.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 września 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Murów.pdf (46,29KB)

PDFZarządzenie Nr OR 0050.56.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 22 września 2023r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej.pdf (123,14KB)
PDFZarządzenie Nr Or 0050.57.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 22 września 2023r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi wyborów.pdf (124,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (134,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 27 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży.pdf (141,16KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.64.2023 z dnia 3 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu oraz udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania.pdf (171,47KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 13 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy.pdf (164,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.67.2023 z dnia 17 października 2023 roku w sprawie przeznaczenia części nieruchomości do najmu.pdf (165,51KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.68.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.pdf (107,88KB)
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.68.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.pdf (145,78KB)
PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.68.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 19 października 2023 r. w sprawie określenia wzoru dokumentów o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie.pdf (168,69KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.74.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (112,59KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.79.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie powołania komisji.pdf (115,36KB)