Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XLIV Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 19.12.2022, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Otwarcie sesji
 2. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. 4. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji
 5. 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 6. 6. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 7.1. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2023 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok)

   PDFAutopoprawka - Projekt budżetu 2023 z pismem-sig.pdf (2,01MB)

  2. 7.2. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej)

   PDFAutopoprawka - Projekt WPF Gmina Murów - 2023-2036.pdf (21,37MB)

  3. 7.3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022
  4. 7.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036
  5. 7.5. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów

   PDFw sprawie zatwierdzenia planów Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (179,91KB)

  6. 7.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz umów odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu celem zagospodarowania na obiekt tymczasowy do 3 lat, z dotychczasowym użytkownikiem

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolenych umów najmu oraz umów odpłatnego udostę.pdf (109,05KB)

  7. 7.7. określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Murów

   PDFUchwała w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej.pdf (115,09KB)

  8. 7.8. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Łubniany w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

   PDFUchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcoe porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.pdf (356,64KB)

 8. 8. Interpelacje radnych
 9. 9. Zapytania radnych
 10. 10. Wolne wnioski i informacje