Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXVII sesja Rady Gminy

Termin: 23.03.2022, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022

   PDFw sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf (4,45MB)

  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036
  3. 5.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2022 roku”

   PDFw sprawie programu opieki nad zwięrzętsmi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (2,46MB)

  4. 5.4. wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników

   PDFw sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty.pdf (822,50KB)

  5. 5.5. uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów

   PDFw sprawie uchwalenia zmiany nr 1 do MPZP wsi Murów.pdf (959,70KB)

   PDFZalacznik1.pdf (1,61MB)

   PDFZalacznik2.pdf (78,54KB)

   PDFZalacznik3.pdf (85,80KB)

   PDFZalacznik4.pdf (60,65KB)

   PDFuzasadnienie.pdf (641,30KB)

  6. 5.6. zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

   PDFw sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad sołeckich_Grabice.pdf (347,19KB)

  7. 5.7. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

   PDFw sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.pdf (2,19MB)

  8. 5.8. poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej

   PDFw sprawie poparcia apelu SWO dot. dyskryminacji MN.pdf (1,25MB)

  9. 5.9. przyjęcia „Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”

   PDFw sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.pdf (429,07KB)

  10. 5.10. zmiany uchwały Nr XXXIV/252/2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie zobowiązania Gminy Murów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023-2027

   PDFzmieniająca uchwałę Nr XXXIV-252-2021.pdf (435,96KB)

  11. 5.11. zmiany uchwały Nr XV/113/2008 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2008 roku przystąpienia Gminy Murów w charakterze członka zwyczajnego do Stowarzyszenia Stobrawski Zielony Szlak” działającego jako Lokalna Grupa Działania

   PDFzmieniająca uchwałę Nr XV-113-2008.pdf (397,15KB)

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje