Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwały podjęte 20 stycznia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVI-260-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-261-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-262-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-263-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-250-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVI-264-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-251-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r..pdf

 

Uchwały podjęte 23 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-265-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-266-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022-2036.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-267-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Murów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-268-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku.PDF
PDFUchwała Nr XXXVII-269-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-270-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-271-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-272-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-273-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej.PDF
PDFUchwała Nr XXXVII-274-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-275-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-252-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXXVII-276-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV-113-2008 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2008 r..pdf

 

Uchwały podjęte 25 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII-277-2022 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII-149-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXVIII-278-2022 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie opłaty targowej.pdf

 

Uchwały podjęte 22 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-279-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-280-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.PDF
PDFUchwała Nr XXXIX-281-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-282-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-283-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2036.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-284-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-285-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-286-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-287-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.PDF
PDFUchwała Nr XXXIX-288-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022-2023.pdf
PDFUchwała Nr XXXIX-289-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 paźziernika 2020 r..pdf