Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2022 roku

Uchwały podjęte 20 stycznia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVI-260-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf (379,57KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-261-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036.pdf (3,28MB)
PDFUchwała Nr XXXVI-262-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf (124,62KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-263-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-250-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r..pdf (123,09KB)
PDFUchwała Nr XXXVI-264-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV-251-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r..pdf (122,69KB)

 

Uchwały podjęte 23 marca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVII-265-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (660,16KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-266-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany w WPF na lata 2022-2036.pdf (3,32MB)
PDFUchwała Nr XXXVII-267-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Murów do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków.pdf (154,60KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-268-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2022 roku.PDF (258,13KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-269-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników.pdf (351,78KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-270-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf (1,55MB)
PDFUchwała Nr XXXVII-271-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich.pdf (156,24KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-272-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (243,75KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-273-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie poparcia apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej.PDF (227,94KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-274-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.pdf (213,25KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-275-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV-252-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 roku.pdf (161,79KB)
PDFUchwała Nr XXXVII-276-2022 Rady Gminy Murów z dnia 23 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XV-113-2008 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2008 r..pdf (162,47KB)

 

Uchwały podjęte 25 kwietnia 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXVIII-277-2022 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII-149-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r..pdf (160,45KB)
PDFUchwała Nr XXXVIII-278-2022 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX-218-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26 sierpnia 2021r. w sprawie opłaty targowej.pdf (159,40KB)

 

Uchwały podjęte 22 czerwca 2022 r.

PDFUchwała Nr XXXIX-279-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf (153,18KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-280-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2021 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.PDF (155,75KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-281-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2021.pdf (156,22KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-282-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (689,36KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-283-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2022-2036.pdf (4,71MB)
PDFUchwała Nr XXXIX-284-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie zaciagnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf (163,35KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-285-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Murów.pdf (155,45KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-286-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Murów.pdf (154,30KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-287-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów.PDF (161,00KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-288-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022-2023.pdf (153,81KB)
PDFUchwała Nr XXXIX-289-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 paźziernika 2020 r..pdf (161,39KB)


Uchwały podjęte 26 lipca 2022 r.
PDFUchwała Nr XL-290-2022 Rady Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf (702,64KB)
PDFUchwała Nr XL-291-2022 Rady Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2022-2036.pdf (4,33MB)
PDFUchwała Nr XL-292-2022 Rady Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022r. zmieniająca Uchwałę Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020r..pdf (163,11KB)
PDFUchwała Nr XL-293-2022 Rady Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf (563,42KB)
PDFUchwała Nr XL-294-2022 Rady Gminy Murów z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf (248,96KB)

 

Uchwały podjęte 22 września 2022 r.
PDFUchwała Nr XLI-295-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (570,73KB)
PDFUchwała Nr XLI-296-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kluczbork.pdf (140,63KB)
PDFUchwała Nr XLI-297-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.pdf (149,38KB)
PDFUchwała Nr XLI-298-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIX-205-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r..pdf (147,22KB)
PDFUchwała Nr XLI-299-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (225,20KB)
PDFUchwała Nr XLI-300-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia fragmentu drogi nr 101607 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (342,56KB)
PDFUchwała Nr XLI-301-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na pozbawienie fragmentu drogi nr 101607 O kategorii drogi gminnej.pdf (322,38KB)
PDFUchwała Nr XLI-302-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101413 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (323,26KB)
PDFUchwała Nr XLI-303-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101501 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (628,52KB)
PDFUchwała Nr XLI-304-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101516 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania j.pdf (338,13KB)
PDFUchwała Nr XLI-305-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101517 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (665,80KB)
PDFUchwała Nr XLI-306-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101517 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (1,33MB)
PDFUchwała Nr XLI-307-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101505 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (636,64KB)
PDFUchwała Nr XLI-308-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia części drogi nr 101508 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (497,94KB)
PDFUchwała Nr XLI-309-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101513 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (503,86KB)
PDFUchwała Nr XLI-310-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101518 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (509,56KB)
PDFUchwała Nr XLI-311-2022 Rady Gminy Murów z dnia 22 września 2022r. w sprawie pozbawienia drogi nr 101514 O kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania.pdf (320,66KB)

Uchwały podjęte 24 października 2022 r.
PDFUchwała Nr XLII-312-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 października 2022r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2022.pdf (627,35KB)

Uchwały podjęte 24 listopada 2022 r.

PDFUchwała Nr XLIII-313-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (810,04KB)
PDFUchwała Nr XLIII-314-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036.pdf (1,03MB)
PDFUchwała Nr XLIII-315-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf (167,47KB)
PDFUchwała Nr XLIII-316-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wyboru meody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.pdf (168,19KB)
PDFUchwała Nr XLIII-317-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf (9,61MB)
PDFUchwała Nr XLIII-318-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (240,60KB)
PDFUchwała Nr XLIII-319-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2023-2026.pdf (3,55MB)
PDFUchwała Nr XLIII-320-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf (251,53KB)
PDFUchwała Nr XLIII-321-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu.pdf (159,11KB)
PDFUchwała Nr XLIII-322-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania opieki w żłobku.pdf (156,22KB)
PDFUchwała Nr XLIII-323-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania opieki.pdf (155,01KB)
PDFUchwała Nr XLIII-324-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrzeń Wielki w zakresie transportu.pdf (156,23KB)
 

Uchwały podjęte 19 grudnia 2022r.

PDFUchwała Nr XLIV-325-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budzetowej na 2023 rok.pdf (1,89MB)
PDFUchwała Nr XLIV-326-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2023-2036.pdf (21,19MB)
PDFUchwała Nr XLIV-327-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2022.pdf (1,01MB)
PDFUchwała Nr XLIV-328-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036.pdf (4,34MB)
PDFUchwała Nr XLIV-329-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (355,05KB)
PDFUchwała Nr XLIV-330-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu oraz umów odpłatnego udostępnienia.pdf (192,30KB)
PDFUchwała Nr XLIV-331-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przynawanych w ramach pomocy zdrowotnej.pdf (203,45KB)
PDFUchwała Nr XLIV-332-2022 Rady Gminy Murów z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wyrazenia zgody na zawrcie porozumienia międzygminnego z Gminą Łubniany.pdf (139,51KB)