Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Wójta Gminy podjęte w 2022 r.

PDFZarządzenie Nr Or.0050.1.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2022 roku.pdf (486,55KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.2.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (145,85KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.3.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert.pdf (146,32KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.4.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2022 2023.pdf (417,63KB)

PDFZarządzenie nr Or 0050.6.2022 Wójta Gminy Murów z 31stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (93,81KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.6.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2022 r..pdf (100,12KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.6.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 31 stycznia 2022 r..pdf (101,47KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.7.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji w celu weryfikacji i opiniowania złożonych wniosków o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (142,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.8.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania na wypadek sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania.pdf (145,19KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.9.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (116,91KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.10.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (85,30KB)
PDFZałącznik do zarządzenia Nr Or.0050.10.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.pdf (192,17KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.12.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie powołania rzeczoznawców....pdf (113,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.13.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej.pdf (67,33KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.15.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości.pdf (107,32KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.16.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji.pdf (103,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.17.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (93,88KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.17.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lutego 2022 r..pdf (101,22KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.17.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lutego 2022 r.pdf (108,31KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.18.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie powołania komisj.pdf (109,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.19.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 7 marca 2022 roku w sprawie powołania komisj.pdf (108,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.20.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie podziału budżetowej rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego.pdf (96,14KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.20.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 10 marca 2022 r.pdf (120,36KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.21.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf (549,56KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.22.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu.pdf (594,57KB)

PDFZarządzenia Nr Or.0050.23.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (94,10KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.23.2022 z dnia 24 marca 2022 r..pdf (105,75KB)
PDFZałącznik nr 2 do zarządzenia Nr Or.0050.23.2022 z dnia 24 marca 2022 r..pdf (119,99KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.24.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 25 marca 2022r. w sprawie wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie do prowadzenia postępowań.pdf (359,57KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.25.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (96,05KB)
PDFZałącznik Nr 1 do ZW Or.0050.25.2022 r. z dnia 31 marca 2022 r..pdf (99,86KB)
PDFZałącznik Nr 2 do ZW Or.0050.25.2022 r. z dnia 31 marca 2022 r..pdf (107,70KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.26.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdf (489,62KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.27.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.pdf (447,26KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.28.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji.pdf (104,78KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.29.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenie konkursu.pdf (446,22KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.30.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 20 kwietnia 2022r. w sprawie zatwierdzenia konkursu.pdf (448,52KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.31.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (96,09KB)
PDFZałacznik nr 1 do ZW Nr Or.0050.31.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r..pdf (74,82KB)
PDFZałacznik nr 2 do ZW Nr Or.0050.31.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r..pdf (91,50KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.32.022 Wójta Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (96,08KB)
PDFZałacznik nr 1 do ZW Nr Or.0050.32.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r..pdf (159,65KB)
PDFZałacznik nr 2 do ZW Nr Or.0050.32.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r..pdf (102,63KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.33.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (95,94KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r..pdf (156,21KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.33.2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r..pdf (95,28KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji.pdf (109,07KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.35.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji.pdf (110,01KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.36.3022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2021.pdf (400,87KB)
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr Or 0050.36.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 maja 2022 roku.pdf (2,72MB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2022 Wójta Gminy Muów z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatkó.pdf (297,03KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr Or.0050.37.2022 z dnia 19 maja 2022r..pdf (143,55KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia Nr Or.0050.37.2022 z dnia 19 maja 2022r..pdf (90,39KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.38.2022 Wójta Gminy Muów z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (298,92KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr Or.0050.38.2022 z dnia 30 maja 2022r..pdf (143,52KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia Nr Or.0050.38.2022 z dnia 30 maja 2022r..pdf (91,48KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.39.2022 Wójta Gminy Muów z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (191,14KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr Or.0050.39.2022 z dnia 2 czerwca 2022r..pdf (143,41KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia Nr Or.0050.39.2022 z dnia 2 czerwca 2022r..pdf (92,70KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.40.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora PP.pdf (449,89KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.41.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie powierzenie stanowiska Dyrek.pdf (450,11KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.42.2022 Wójta Gminy Muów z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,10KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr Or.0050.42.2022 z dnia 29 czerwca 2022r..pdf (167,44KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia Nr Or.0050.42.2022 z dnia 29 czerwca 2022r..pdf (105,76KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.43.2022 Wójta Gminy Muów z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,45KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarzadzenia Nr Or.0050.43.2022 z dnia 30 czerwca 2022r..pdf (143,51KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarzadzenia Nr Or.0050.43.2022 z dnia 30 czerwca 2022r..pdf (90,47KB)

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.44.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 14.07.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (133,43KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,17KB)
PDFZałacznik 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lipca 2022 r..pdf (149,08KB)
PDFZałacznik 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.45.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 lipca 2022 r..pdf (94,51KB)

PDFZarządzenie Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu.pdf (322,14KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lipca 2022 r..pdf (143,45KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.46.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 28 lipca 2022 r..pdf (91,46KB)

PDFZarządzenie Or.0050.47.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,95KB)
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.47.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r.Załacznik nr 1 - dochody.pdf (172,89KB)
PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.47.2022 z dnia 12 sierpnia 2022 r..pdf (108,18KB)

PDFZARZĄDZENIE NR OR.0050.48.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 18.08.2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.pdf (140,09KB)

PDFZarządzenie Nr or.0050.49.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (124,74KB)
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.49.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r..pdf (143,84KB)
PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.49.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r..pdf (90,72KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.50.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dohodó i wydatków.pdf (126,85KB)
PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.50.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r..pdf (143,58KB)
PDFZałacznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.50.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r..pdf (94,59KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.52.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 06 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (126,73KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.52.2022 z dnia 06 września 2022r..pdf (151,73KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.52.2022 z dnia 06 września 2022r..pdf (93,75KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.53.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (129,16KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.53.2022 z dnia 12 września 2022 r..pdf (76,93KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr Or.0050.53.2022 z dnia 12 września 2022r..pdf (93,90KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.54.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 14 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (131,06KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.54.2022 z dnia 14 września 2022 r..pdf (90,51KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.54.2022 z dnia 14 września 2022 r..pdf (143,71KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.55.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (128,50KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.55.2022 z dnia 15 września 2022 r..pdf (152,34KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.57.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 15 września 2022 roku w sprawie powołania komisji do oceny złożonych wniosków w ramach funduszu sołeckiego.pdf (296,27KB)

PDFZarządzenie Nr.Or.0050.58.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 26 września 2022 roku w sprawie powołania komisji.pdf (120,05KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.59.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,10KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2022 z dnia 26 września 2022 r.pdf (76,51KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.59.2022 z dnia 26 września 2022 r.pdf (101,13KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.60.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 26 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (125,08KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.60.2022 z dnia 26 września 2022 r.pdf (143,80KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.60.2022 z dnia 26 września 2022 r.pdf (90,54KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.62.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (127,53KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.62.2022 z dnia 30 września 2022 r.pdf (152,16KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.62.2022 z dnia 30 września 2022 r.pdf (111,08KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.64.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 07 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (125,22KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.64.2022 dnia 07.10.2022 r.pdf (80,96KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.64.2022 dnia 07.10.2022 r.pdf (116,27KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.65.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 13 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (125,27KB)
PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.65.2022 dnia 13 października 2022 r.pdf (88,63KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.65.2022 dnia 13 października 2022 r.pdf (127,12KB)

PDFZarządzenie Nr Or.0050.66.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 21 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu.pdf (212,55KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or.0050.2022 z dnia 21 października 2022 r.pdf (81,02KB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr Or.0050.2022 z dnia 21 października 2022 r.pdf (119,76KB)