Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIV sesja Rady Gminy Murów

Termin: 20.12.2021, g. 14:00

Miejsce: Restauracja Karczma na Górce

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  PDFprojekt protokołu XXXIII sesji RG - 25.11.2021.pdf (57,34KB)

 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2022-2036 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej)
  2. 5.2. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2022 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok)
  3. 5.3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021
  4. 5.4. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów

   PDFw sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (182,83KB)

   DOCzał. Rada Gminy.doc (30,50KB)

   DOCzał. Komisja Rewizyjna.doc (31,00KB)

   DOCzał. Komisja Oświaty.doc (31,00KB)

   DOCXzał. Komisja Mienia.docx (16,57KB)

  5. 5.5. ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP

   PDFw sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf (501,20KB)

  6. 5.6. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki w żłobku.pdf (280,83KB)

  7. 5.7. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcoie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2022 opieki w żłobkach.pdf (283,34KB)

  8. 5.8. w sprawie zobowiązania Gminy Murów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z siedzibą w Dobrzeniu Wielkim do udziału w opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju i współpracy z tym Stowarzyszeniem w kolejnym okresie programowania w latach 2023 – 2027

   PDFw sprawie zobowiązania Gminy Murów jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia LGD do udziału w opracowaniu Strategii Rozwoju.pdf (362,07KB)

  9. 5.9. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Murów

   PDFUchwała nr. -w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomosci stanowiacego własność Gminy Murów-1.pdf (121,59KB)

  10. 5.10. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (395,74KB)

  11. 5.11. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/49/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr VI 49 2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody.pdf (775,66KB)

  12. 5.12. w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024 z uwzględnieniem perspektywy do 2028 roku

   PDFw sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024 z uwzględninienim perspektywy do 2028 roku.pdf (663,01KB)

   PDFZałącznik nr 1 do uchwały POS Gminy Murów na lata 2021-2024 cz. I.pdf (3,08MB)

   PDFZałącznik nr 1 do uchwały POS Gminy Murów na lata 2021-2024 cz II.pdf (34,90MB)

  13. 5.13. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Murów

   PDFw sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Murów.pdf (731,58KB)

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje