Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXIII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 25.11.2021, g. 14:00

Miejsce: Restauracja Karczma na Górce

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji

  PDFprojekt protokołu XXXII sesji RG - 27.10.2021.pdf (101,92KB)

 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, sprawozdanie członków Rady, Sołtysów
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021

   PDFw sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021-1.pdf (3,34MB)

  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024

   PDFw sprawie zmiany WPF.pdf (4,76MB)

  3. 5.3. zmiany uchwały Nr XXXII/227/2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-227-2021.pdf (402,01KB)

  4. 5.4. powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Murów

   PDFw sprawie powołania opiekuna MRG.pdf (333,58KB)

  5. 5.5. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

   PDFzmiana stawki na 2022_na sesję-1.pdf (44,32KB)

  6. 5.6. zmiany uchwały Nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFzmiana do wzoru deklaracji_na sesję-1.pdf (106,43KB)

   PDFzałącznik nr 1 do wzoru deklaracji_na sesję.pdf (231,35KB)

   PDFzałącznik nr 2 do wzoru deklaracji_na sesję.pdf (175,02KB)

  7. 5.7. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku

   PDFw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z org. pozarządowymi.pdf (2,82MB)

  8. 5.8. uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   PDFw sprawie uchwalenia GPPiRPA.pdf (1,52MB)

   PDFbudzet GKRPA na 2022 r..pdf (623,48KB)

  9. 5.9. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy - Świerkowa.pdf (224,32KB)

   PDFul. Świerkowa - załącznik + uzasadnienie.pdf (543,15KB)

  10. 5.10. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy - Brzozowa.pdf (223,65KB)

   PDFul. Brzozowa - załącznik + uzasadnienie.pdf (543,88KB)

  11. 5.11. nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały

   PDFw sprawie nadania nazwy ulicy - Klonowa.pdf (222,66KB)

   PDFul. Klonowa - załącznik + uzasadnienie.pdf (547,08KB)

 6. 6. Interpelacje radnych
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje