Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 22.04.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
  1. 4.1. sprawozdanie z działalności Wójta
  2. 4.2. sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji środków funduszu alkoholowego za 2020 rok

   PDFsprawozdanie z działalności GKRPA z realizacji środków fund. alkoholowego w 2020 r. w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (799,18KB)

  3. 4.3. sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Murów za rok 2020

   PDFz działalności ZIdsPPwR za 2020 r..pdf (480,15KB)

  4. 4.4. sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowie w 2020 roku

   PDFz działalności GOPS za 2020 r..pdf (1 009,03KB)

 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021

   PDFw sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf (3,72MB)

   PDFw sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021-obrócony (1).pdf (3,72MB)

  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024

   PDFw spawie zmiany WPF na lata 2021-2024.pdf (5,00MB)

   PDFw spawie zmiany WPF na lata 2021-2024-obrócony (1).pdf (5,00MB)

  3. 5.3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji.pdf (377,85KB)

  4. 5.4. przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi

   PDFw sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf (487,86KB)

  5. 5.5. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów

   PDFw sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 MPZP wsi Murów-obrócony.pdf (795,20KB)

   PDFzałacznik graficzny w wersji elektronicznej.pdf (1,30MB)

 6. 6. Interpelacje radnych
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje