Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXVI sesja Rady Gminy

Termin: 11.03.2021, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna PSP w Starych Budkowicach

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, zaproszonych gości
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021
  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024
  3. 5.3. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów w 2021 roku”

   PDFw sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (2,81MB)

  4. 5.4. rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki

   PDFw sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (336,96KB)

  5. 5.5. zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

   PDFw sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.pdf (588,98KB)

  6. 5.6. rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne

   PDFw sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania pzez władze publiczne.pdf (574,61KB)

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje