Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2021 roku

Uchwały podjęte 21 stycznia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXV-172-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXV-173-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXV-174-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf
PDFUchwała Nr XXV-175-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXV-176-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXV-177-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII-156-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXV-178-2020 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy odpłatnego udostępnienia powierzchni gruntu.pdf
 

Uchwały podjęte 11 marca 2021 r.

DOCXUchwała Nr XXVI-179-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-180-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-181-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV-176-2021 Rady Gminy Murów z dnia 21 stycznia 2021 r..docx
DOCXUchwała Nr XXVI-182-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Murów.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-183-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Murów środków stanowiących fundusz sołecki.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-184-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty należnej w roku 2021 za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.docx
DOCXUchwała Nr XXVI-185-2021 Rady Gminy Murów zdnia 11 marca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia uchwały w przedmiocie równego traktowania przez władze publiczne.docx
 

Uchwały podjęte 22 kwietnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVII-186-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-187-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-188-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki pomostowej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-189-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXVII-190-2021 Rady Gminy Murów z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 1 do MPZP wsi Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 27 maja 2021 r.

PDFUchwała Nr XXVIII-191-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-192-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-193-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-194-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-195-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-196-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXVIII-197-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27.05.2021 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi w m. Nowe Budkowice.pdf

 

Uchwały podjęte 23 czerwca 2021 r.

PDFUchwała Nr XXIX-198-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-199-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-200-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-201-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-202-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-203-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-204-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Murów i nadania jej statutu.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-205-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-206-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-207-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2021-2022.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-208-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad dowozu do szkół i przedszkoli uczniów i wychowanków.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-209-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysa.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-210-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-211-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr XXX-179-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIX-212-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXIX-213-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie upoważnienia do realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku biurowego Urzędu Gminy Murów i złożenia wniosku o dofinansowanie.pdf
 


Uchwały podjęte 26 sierpnia 2021 r.

PDFUchwała XXX-214-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała XXX-215-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany WPF Gminy Murów na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała XXX-216-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z PKS w Kluczborku Sp. z o.o..pdf
PDFUchwała XXX-217-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-149-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf
PDFUchwała XXX-218-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie opłaty targowej.pdf
   - PDFUchwała Kolegium RIO w Opolu nr 24 54 2021 z dnia 15 września 2021 r-sig.pdf
PDFUchwała XXX-219-2021 Rady Gminy Murów z dnia 26.08.2021 r. w sprawie w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.pdf

 

Uchwały podjęte 23 września 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXI-220-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gmiyn Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-221-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-222-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-223-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-224-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXI-225-2021 Rady Gminy Murów z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego.pdf

 

Uchwały podjęte 27 października 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXII-226-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów w 2021 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-227-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia ceny za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-228-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-229-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-230-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-231-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-232-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XXXII-233-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf

 

Uchwały podjęte 25 listopada 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIII-234-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-235-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-236-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII-227-2021 Rady Gminy Murów z dnia 27 października 2021 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-237-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-238-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-239-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII-88-2019.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-240-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi w 2022 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-241-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozw. problemów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-242-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-243-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XXXIII-244-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf

 

Uchwały podjęte 20 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXIV-245-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2022-2036.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-246-2022 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-247-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-248-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-249-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-250-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Miastem Opole.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-251-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z  Gminą Dobrzeń Wielki.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-252-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zobowiązania Gminy Murów jako członka zwyczajnego.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-253-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-254-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-255-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-49-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-256-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Murów na lata 2021-2024.pdf
PDFUchwała Nr XXXIV-257-2021 Rady Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 31 grudnia 2021 r.

PDFUchwała Nr XXXV-258-2021 Rady Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXXV-259-2021 Rady Gminy Murów z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2024.pdf