Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIV sesja Rady Gminy

Termin: 17.12.2020, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna PSP w Starych Budkowicach

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. a. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021-2024 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej)

   PDFwpf.pdf

   PDFautokorekta do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021 -2024.pdf

   PDFwpf opinia.pdf

  2. b. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021 (przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok)

   PDFw sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.pdf

   PDFautokorekta do projektu uchwały budżetowej na rok 2021 wraz z objaśnieniami oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2021 -2024.pdf

   PDFuchwała budżetowa opinia.pdf

   PDFUchwała 462 2020 Murów-sig.pdf

  3. c. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020

   PDFUchwała Nr XXIV z 17.12.2020.pdf

   PDFzał 1 dochody z 17.12.2020 .pdf

   PDFzał 2 wydatki z 17.12.2020 ods.pdf

   PDFzał.Nr 8 3- budż 2020 uch 17.12.2020.pdf

   PDFUzasadnienie 17.12.2020.pdf

  4. d. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022

   PDFU C H W A Ł A Nr WPF 17.12.2020.pdf

  5. e. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

   PDF1.Uchwała XXIV kredyt 17.12.20 UG.pdf

  6. f. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji

   PDFUchw Nr XXIV .1. 17.12.2020 w spr zaciągn pożyczkiUNIA.pdf

  7. g. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji

   PDFUchw Nr XXIV .2. 17.12.2020 w spr zaciągn pożyczkiUNIA.pdf

  8. h. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFMiasto Opole.pdf

  9. i. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2021 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFDobrzeń Wielki.pdf

  10. j. zmiany uchwały nr XXIII/157/2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXIII-157-2020 RG Murów w sprawie określenia zasad, trynu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe.pdf

  11. k. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów

   PDFw sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy.pdf

   PDFzałącznik nr 1 - plan pracy Rady Gminy.pdf

   PDFzałącznik nr 2 - plan pracy Rewizyjnej.pdf

   PDFzałącznik nr 3 - plan pracy Komisji Oświaty.pdf

   PDFzałącznik nr 4 - plan pracy Komisji Mienia.pdf

 6. 6. Interpelacje radnych.
 7. 7. Zapytania radnych
 8. 8. Wolne wnioski i informacje