Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIII sesja Rady Gminy Murów

Termin: 25.11.2020, g. 14:00

Miejsce: sala gimnastyczna PSP w Starych Budkowicach

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad
 2. 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, sprawozdanie członków Rady
 5. 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. 5.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. 5.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023
  3. 5.3. zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXII-150-2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf (747,73KB)

  4. 5.4. wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

   PDFw sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gosp. odpadami komunalnymi.pdf (1,26MB)

  5. 5.5. określenia zasad, trybu przyznawania i wysokości nagród za osiągnięte wyniki sportowe

   PDFw sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (1,06MB)

  6. 5.6. zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie opłaty targowej

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr VI-50-2019 w sprawie opłaty targowej.pdf (359,56KB)

  7. 5.7. uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

   PDFw sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z org. pozarządowymi.pdf (2,83MB)

  8. 5.8. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

   PDFw sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (1,55MB)

 6. 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Murów w roku szkolnym 2019/2020
 7. 7. Interpelacje radnych
 8. 8. Zapytania radnych
 9. 9. Wolne wnioski i informacje