Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 28.09.2020, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. 1. Przedstawienie porządku obrad sesji.

  PDFporządek obrad - XXI sesja RG.pdf (32,26KB)

 2. 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji
 3. 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady
 5. 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Murów na lata 2018 – 2021

  PDFSprawozdanie z realizacji w latach 2018-2020 Gminnego Programu opieki nad zabytkami na lata 2018-2021.pdf (1,48MB)

 6. 6. Przedstawienie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Murów za I półrocze 2020 r. wraz z przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o informacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

  PDFInformacja o przebiegu wykonaniua budżetu Gminy Murów za I półrocze 2020 r..pdf (26,70MB)

  PDFUchwała 289 2020.pdf (270,31KB)

 7. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. 7.1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. 7.2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023
  3. 7.3. zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej

   PDFw sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów , rad sołeckich i komisji rewizyjnej.pdf (431,36KB)

  4. 7.4. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027

   PDFw sprawie zatwierdzenia POM Murów na lata 2020-2027.pdf (5,42MB)

  5. 7.5. powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów

   PDFw sprawie powołania LOWE w Gminie Murów.pdf (2,55MB)

  6. 7.6. zaliczenia kategorii drogi wewnętrznej do kategorii drogi gminnej publicznej

   PDFw sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, publicznej.pdf (1,07MB)

 8. 8. Interpelacje radnych.
 9. 9. Zapytania radnych
 10. 10. Wolne wnioski i informacje.