Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (287,26KB)

PDFinformacja z otwarcia ofert_09102020.pdf (282,54KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (217,30KB)
PDFODPOWIEDZI NA PYTANIA - ZMIANA WARUNKÓW.pdf (2,34MB)
DOC1-formularz ofertowy-POPRAWIONY.doc (101,00KB)
PDFWarunki przyłączeniowe przepompowni sieciowej P1.pdf (1,21MB)
PDFUzgodnienie dokumentacji - PROWOD.pdf (272,43KB)
PDFDecyzja uzgadniająca dokumentację - ZDP.pdf (1,62MB)
PDFDecyzja uzgadniająca dokumentację - ul. Ogrodowa - ZDP.pdf (1,41MB)
 

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf (434,85KB)
PDFSIWZ.pdf (314,07KB)
DOC1-formularz ofertowy.doc (100,50KB)
DOC2-wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udziału w post..doc (82,50KB)
DOC3-wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc (85,00KB)
DOC4-wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (81,50KB)
DOC5-wzór wykazu robót.doc (85,50KB)
DOC6-wzór wykazu osób.doc (88,50KB)
DOC7-wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.doc (78,50KB)
DOC8-wzór ośwaidczenia dot. grupu kapitałowej.doc (84,50KB)
PDF9-projekt umowy.pdf (1,29MB)

XLSHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOW - ZAŁ. NR 6 DO UMOWY.xls (75,50KB)
 

Przedmiary:
PDFPrzedmiar - branża elektryczna.pdf (2,83MB)
PDFPrzedmiar - ul. Młyńska.pdf (1,95MB)
PDFPrzedmiar - ul. Ogrodowa.pdf (2,75MB)
PDFPrzedmiar - ul. Oleska.pdf (2,17MB)

Dokumenty formalne:
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (2,30MB)
PDFDecyzja zmieniająca decyzję o pozwoleniu na budowę.pdf (1,29MB)

Geologia:
PDF01 Mapa orientacyjna.pdf (166,56KB)
PDF02 Mapa poglądowa - układ arkuszy.pdf (1,79MB)
PDF03.06 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,58MB)
PDF03.08 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,06MB)
PDF03.09 Mapa dokumentacyjna.pdf (2,87MB)
PDF03.11 Mapa dokumentacyjna.pdf (2,46MB)
PDF04.04 Karta dok.otw 11+12+13+14.pdf (57,71KB)
PDF04.05 Karta dok.otw 15+16+17.pdf (56,76KB)
PDF04.06 Karta dok.otw 18+19+20+21.pdf (57,77KB)
PDF04.07 Karta dok.otw 22+23+24+25.pdf (57,66KB)
PDF04.08 Karta dok.otw 26+27+28.pdf (55,94KB)
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (55,42KB)
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf (65,41KB)
PDF07.05 Wykres uziarnienia gruntu.pdf (49,72KB)
PDF08 Objaśnienia znaków i symboli.pdf (28,42KB)
PDFDokumentacja geotechniczna - tekst.pdf (734,13KB)

Przepompownie:
PDFE_1.2 - Plan zasilania przepompowni sieciowej P1.pdf (1,70MB)
PDFE_1.3 - Plan zasilania przepompowni przydomowej P19.pdf (2,32MB)
PDFE_1.4 - Plan zasilania przepompowni przydomowej P20.pdf (1,72MB)
PDFE_1.7 - Plan zasilania przepompowni przydomowej P13.pdf (2,09MB)
PDFE_2.2 - Plan zasilania przepompowni sieciowej P1.pdf (349,51KB)
PDFE_3.2 - Schemat ideowy - Przepompownia sieciowa P1.pdf (184,01KB)
PDFOpis_pw_elektr_przepomp_P1-P20_Stare_Budkowice_2016.pdf (2,33MB)
PDFPompa P1 Stare Budkowice.pdf (446,00KB)
PDFPrzepompownia P1-dobór.pdf (1,46MB)

STWiOR:
PDFST 00_00 - Wymagania ogólne.pdf (275,60KB)
PDFST 00_01 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.pdf (186,85KB)
PDFST 00_02 - Roboty w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.pdf (180,04KB)
PDFST 00_03 - Roboty drogowe.pdf (219,72KB)
PDFSTWiOR - Przepompownie sieciowa i przydomowe.pdf (229,40KB)

ul. Ogrodowa i Młyńska /pierwsze 5 plików to podzielny plik .rar/
RAR1.1. Plan sytuacyjny - ul. Ogrodowa i ul. Młyńska.part1.rar (40,00MB)
RAR1.1. Plan sytuacyjny - ul. Ogrodowa i ul. Młyńska.part2.rar (40,00MB)
RAR1.1. Plan sytuacyjny - ul. Ogrodowa i ul. Młyńska.part3.rar (40,00MB)
RAR1.1. Plan sytuacyjny - ul. Ogrodowa i ul. Młyńska.part4.rar (40,00MB)
RAR1.1. Plan sytuacyjny - ul. Ogrodowa i ul. Młyńska.part5.rar (6,48MB)
PDF2f. Profile - ul. Ogrodowa.pdf (291,33KB)
PDF2g. Profile - ul. Ogrodowa.pdf (719,75KB)
PDF2h. Profile - ul. Młyńska.pdf (302,15KB)
PDF2i. Profile - ul. Młyńska.pdf (460,81KB)
PDF2j. Profile - ul. Ogrodowa.pdf (258,64KB)
PDF3. Pompownia P1 - projekt zagospodarowania.pdf (257,87KB)
PDF4. Studnia rozprężna SR1.pdf (266,38KB)
PDFOpis techniczny - ul. Młyńska i ul. Ogrodowa.pdf (181,86KB)

ul. Oleska /pierwsze 2 pliki to podzielny plik .rar/
RAR1. Plan sytuacyjny - ul. Oleska.part1.rar (40,00MB)
RAR1. Plan sytuacyjny - ul. Oleska.part2.rar (33,20MB)
PDF2a. Profile - ul. Oleska.pdf (549,45KB)
PDF2b. Profile - ul. Oleska.pdf (740,44KB)
PDFOpis techniczny - ul. Oleska i ul. Ogrodowa.pdf (157,89KB)
PDFPrzepompownia - PKS-B 800-32.pdf (385,13KB)