Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie - II

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf (280,44KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (400,80KB)

Uwaga: zmiana ogłoszenia
PDFogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (210,00KB)
PDFzmiany.pdf (1,31MB)

DOCzałącznik nr 1 do SIWZ-formularz ofertowy - po zmianie.doc (128,00KB)
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ -projekt umowy - po zmianie.pdf (1,47MB)
 

PDFPytnia i odpowiedzi 02092020.pdf (363,99KB)
 

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf (520,75KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (1 004,70KB)
DOCZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.doc (128,00KB)
DOCZałącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia o spelnianiu warunkow udziału w post..doc (102,50KB)
DOCZałącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.doc (106,50KB)
DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.doc (101,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu robót.doc (106,00KB)
DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu osób.doc (111,50KB)
DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.doc (99,00KB)
DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. grupu kapitałowej.doc (105,50KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - projekt umowy.pdf (1,23MB)
XLSHarmonogram-rzeczowo-finansowy.xls (64,00KB)
PDFInstrukcja montażu stropu systemowego.pdf (4,61MB)
 

 

Przedmiary:
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część A -b.elektryczna.pdf (197,14KB)
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część A -b.sanitarna.pdf (238,42KB)
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część B -b.elektryczna.pdf (157,98KB)
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część B -b.sanitarna.pdf (215,78KB)
PDFSkorygowany przedmiar - branża budowlana.pdf (968,52KB)

 

STWiOR:
PDFSST - B - 1 - Roboty rozbiórkowe.pdf (578,86KB)
PDFSST - B - 10 - Tynki.pdf (713,24KB)
PDFSST - B - 11 - Okładziny.pdf (691,96KB)
PDFSST - B - 12 - Malowanie.pdf (701,75KB)
PDFSST - B - 13 - Roboty podlogowe.pdf (680,88KB)
PDFSST - B - 14 - Stolarka.pdf (807,24KB)
PDFSST - B - 15 - Roboty związane z montażem elementów wyposażenia.pdf (686,53KB)
PDFSST - B - 16 - Roboty związane z wykonaniem lekkich obudów systemowych.pdf (711,84KB)
PDFSST - B - 17 - Podbudowy i nawierzchnie drogowe.pdf (699,80KB)
PDFSST - B - 18 - Frezowanie nawierzchni.pdf (573,33KB)
PDFSST - B - 19 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.pdf (1,18MB)
PDFSST - B - 2 - Roboty ziemne.pdf (576,85KB)
PDFSST - B - 20 - Nawierzchnia z mieszanki SMA.pdf (1,05MB)
PDFSST - B - 21 - Kształtowanie zieleni.pdf (690,00KB)
PDFSST - B - 3 - Zbrojenie.pdf (591,69KB)
PDFSST - B - 4 - Betonowanie.pdf (726,90KB)
PDFSST - B - 5 - Konstrukcje stalowe.pdf (761,75KB)
PDFSST - B - 6 - Konstrukcje drewniane.pdf (851,99KB)
PDFSST - B - 7 - Strop gęstożebrowy.pdf (595,19KB)
PDFSST - B - 8 - Roboty murowe.pdf (760,80KB)
PDFSST - B - 9 - Roboty izolacyjne.pdf (688,92KB)
PDFSST - B - O - Wymagania ogólne.pdf (640,58KB)
PDFStrona tyułowa.pdf (660,87KB)
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf (127,34KB)
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf (1,15MB)
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf (585,58KB)
 

Część opisowa:
PDFInformacja BIOZ.pdf (502,50KB)
PDFMetryka projektu.pdf (992,70KB)
PDFOpis techniczny.pdf (3,05MB)
PDFOpis techniczny - branża elektryczna.pdf (133,88KB)
PDFOpis techniczny - branża sanitarna.pdf (407,19KB)
PDFOpis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf (299,54KB)
PDFOpis techniczny konstrukcji.pdf (1,17MB)
 

Część rysunkowa - budynek dworca kolejowego:
     Branża budowlana:
PDFA1 - Rzut parteru.pdf (1,27MB)
PDFA2 - Klatka schodowa - Rzut I pietra.pdf (371,04KB)
PDFA3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf (358,60KB)
PDFA4 - Przekrój A-A, B-B.pdf (771,03KB)
PDFA5 - Klatka schodowa - Przekrój C-C.pdf (568,56KB)
PDFA6 - Przekrój D-D, F-F.pdf (698,39KB)
PDFAD1 - Układ płytek posadzkowych - sala wiejska.pdf (265,12KB)
PDFASDW1 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD1, PZD2.pdf (346,60KB)
PDFASDW2 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD3, PZD4.pdf (354,26KB)
PDFASDW3 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD5, PZD6, PZD7.pdf (358,28KB)
PDFASDW4 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D9, D10, D12.pdf (240,93KB)
PDFASDW5 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD8.pdf (257,15KB)
PDFASDWZ1 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D13, D14, zew. - DZ8.pdf (249,34KB)
PDFASDZ1 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ1.pdf (351,48KB)
PDFASDZ2 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ2, DZ3, DZ4.pdf (646,54KB)
PDFASDZ3 - Drzwi stalowe zewnętrzne - DZ5.pdf (501,06KB)
PDFASDZ4 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ6.pdf (471,08KB)
PDFASDZ5 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ7.pdf (391,44KB)
PDFASI1 - Schemat wykonania iniekcji nr 1.pdf (312,97KB)
PDFASI2 - Schemat wykonania iniekcji nr 2.pdf (310,06KB)
PDFASI3 - Schemat wykonania iniekcji nr 3.pdf (318,57KB)
PDFASO1 - Okno - OK1, OK2, OK3.pdf (572,68KB)
PDFASO2 - Okno - OK4, OK5.pdf (538,19KB)
PDFASO2.1 - Okno - OK5.pdf (305,96KB)
PDFASO3 - Okno - OK6.pdf (249,49KB)
PDFASO4 - Okno - OK7.pdf (363,49KB)
PDFASO5 - Okno - OK8, OK11, OK12.pdf (367,43KB)
PDFASO6 - Okno - OK9, OK10.pdf (410,18KB)
PDFAWIS1 - Rzut parteru - schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf (419,72KB)
PDFAWIS3 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 1.pdf (313,61KB)
PDFAWIS4 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 2.pdf (312,85KB)
PDFAWIS5 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 3.pdf (321,00KB)
PDFAWIS6 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 4.pdf (312,55KB)
PDFAWIS7 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat n r 5.pdf (308,76KB)
PDFAWIS8 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 6.pdf (302,49KB)
PDFAWIS9 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 7.pdf (301,33KB)
PDFKD1 - Konstrukcja wsporcza pod centrale klimatyzacyjne pom. 1.8.pdf (317,54KB)
PDFKF1 - Rzut fundamentów część A.pdf (551,35KB)
PDFKF2 - Rzut fundamentów część B.pdf (422,46KB)
PDFKF3 - Szczegół wykonania podbicia - wzmocnienia fundamentów.pdf (383,64KB)
PDFKF4 - Pompa ciepła - plan fundamentów.pdf (543,84KB)
PDFKN1 - Rzut parteru - Nadproża część A.pdf (733,05KB)
PDFKN2 - Rzut parteru lokal biurowy - Nadproża część B.pdf (603,89KB)
PDFKR1 - Podstawowe zasady montażu prętów systemowych.pdf (266,17KB)
PDFKR2 - Schematy zbrojenia - pręty systemowe.pdf (366,11KB)
PDFKR3 - Wykonanie wzmocnień - strefy nadproży.pdf (526,57KB)
PDFKR4 - Schematy naprawy zarysowanych ścian - część 1.pdf (290,43KB)
PDFKR5 - Schematy naprawy zarysowanych ścian - część 2.pdf (282,06KB)
PDFKS1 - Strop nad pomieszczeniem sali wiejskiej - pom. nr 1.15.pdf (328,95KB)
PDFKS2 - Strop na pomieszczeniem nr 1.8 i 1.9.pdf (258,75KB)
PDFKW1 - Rzut parteru - Wieńce.pdf (615,72KB)
PDFSDD1 - Drzwi do demontażu.pdf (356,04KB)
PDFSDD2 - Drzwi do demontażu.pdf (422,12KB)
PDFSDP1 - Piec kaflowy 5 i kuchnia węglowa do demontażu.pdf (351,58KB)
PDFZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (372,32KB)
PDFZSD2 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (336,97KB)
PDFZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf (317,88KB)
PDFZSO2 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf (219,33KB)

     Branża elektryczna:
PDFIE 01 - Instalacje elektryczne - Rzut parteru.pdf (1,09MB)
PDFIE 02 - Plan instalacji elektrycznych - klatka schodowa - Rzut I piętra.pdf (283,71KB)
PDFIE 03 - Plan instalacji elektrycznych - klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf (289,05KB)
PDFIE 05 - Schemat ideowy zasilania - Rozdzielnica - RG.pdf (502,71KB)
PDFIE 06 - Schemat ideowy - Rozdzielnicy RB.pdf (429,98KB)
PDFIE 07 - Schemat ideowy instalacji LAN.pdf (327,29KB)
PDFIE 08 - Elewacja szafy dystrybucyjnej GPD.pdf (402,25KB)
PDFIE 09 - Schemat ideowy instalacji SSP.pdf (370,75KB)
PDFIE 10 - Schemat ideowy rozdzielnicy RW.pdf (419,41KB)

     Branża sanitarna:
PDFS01 - Rzut parteru instalacja wod.-kan..pdf (887,26KB)
PDFS02 - Rzut parteru instalacja c.o..pdf (1 011,40KB)
PDFS03 - Rzut parteru instalacji wentylacji.pdf (880,98KB)
PDFS04 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf (232,63KB)
PDFS05 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf (242,38KB)
PDFS06 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf (236,50KB)
PDFS07 - Rozwinięcie instalacji c. o..pdf (466,75KB)
PDFS08 - Rozwinięcie instalacji c. o..pdf (339,74KB)
PDFS09 - Schemat technologiczny ogrzewania.pdf (340,31KB)

     Inwentaryzacja:
PDFI1 - Rzut parteru - Inwentaryzacja.pdf (692,20KB)
PDFI2 - Klatka schodowa - Rzut I piętra - Inwentaryzacja.pdf (226,31KB)
PDFI3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza - Inwentaryzacja.pdf (227,71KB)
PDFI4 - Klatka schodowa - Przekrój C-C - Inwentaryzacja.pdf (278,88KB)
 

Budynek wieży ciśnień:
      Architektura:
PDFAWIS2 - Rzut parteru - schemat wykonanie wtórnej izolacji.pdf (252,98KB)
PDFWA1 - Rzuty, przekrój, widok elewacji frontowej.pdf (589,40KB)
PDFWASOD1 - Drzwi drewniane zew. DZ1, okno drewniane zew. OK1.pdf (610,72KB)
PDFWZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf (298,71KB)
PDFWZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf (214,33KB)

     Branża elektryczna:
PDFIE 04 - Plan instalacji elektrycznych - Rzut parteru.pdf (292,71KB)

     Inwentaryzacja:
PDFWI1 - Rzuty, przekrój, widok elewacji frontowej - Inwentaryzacja.pdf (402,92KB)
PDFWI2 - Urządzenia techniczne wieży ciśnień - Inwentaryzacja.pdf (902,91KB)
 

Projekt zagospodarowania terenu:
PDFPZT I1 - Istniejące zagospodarowanie terenu.pdf (1,54MB)
PDFPZT1 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (1,56MB)
PDFPZT2 - Przekrój 1-1.pdf (278,41KB)
PDFPZT3 - Przekrój 2-2.pdf (365,22KB)
PDFPZT4 - Przekrój 3-3.pdf (276,21KB)
PDFPZT5 - Przekrój 4-4.pdf (296,65KB)
PDFPZT6 - Przekrój 5-5.pdf (336,09KB)

 

Dokumenty formalno prawne:
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (16,68MB)
PDFMapa do celów projektowych.pdf (1,76MB)
PDFPismo konserwatora.pdf (447,87KB)
PDFPostanowienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.pdf (1,89MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2015 roku.pdf (3,39MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2018 roku.pdf (1,24MB)
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2019 roku.pdf (6,94MB)
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci wod. - kan..pdf (1,84MB)
PDFWarunki techniczne do sieci energetycznej.pdf (3,39MB)