Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu: Dowóz uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół z terenu Gminy Murów do Kluczborka, Opola i Kup w roku szkolnym 2020/2021 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

PDFogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2).pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu części nr I postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert dowóz dzieci niepełnosprawnych.pdf

PDFOdpowiedź na zapytnia w sprawie siwz.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia dot. wykluczenia z postępowania.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ- wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu osób.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - wzór wykazu pojazdów.docx
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - wzór wykazu usług.docx
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.docx
DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ - wzór informacji, że Wykonawca nie należnależy do grupy kapitałowej..docx
PDFzałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy.pdf
DOCXTransmisja on- line z otwarcia ofert.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2020
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  28-05-2020 14:07
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  29-06-2020 09:27
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 124
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl