Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. przetargu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę drogi Okoły..pdf (108,55KB)

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (940,98KB)

PDFInformacja z otwarcia ofert na budowę drogi w Okołach.pdf (606,96KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (183,41KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (591,54KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (25,35KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału.docx (15,42KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (15,26KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx (14,95KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (15,17KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx (15,90KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków.docx (13,14KB)
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy z kartą gwarancyjną.pdf (168,42KB)
PDFopinia geotechniczna.pdf (2,78MB)
PDFOpis techniczny-metryka projektu.pdf (310,54KB)
PDFprofil podłużny drogi.pdf (1,00MB)
PDFPrzedmiar robót drogowych.pdf (230,57KB)
PDFprzekrój 2-2.pdf (225,16KB)
PDFprzekrój A-A.pdf (248,48KB)
PDFprzekrój B-B.pdf (250,63KB)
PDFSpecyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.pdf (16,51MB)
PDFwidok ogólny wjazdu na działki rolne.pdf (234,99KB)
PDFwidok ogólny zjazdu z drogi powiatowej.pdf (163,75KB)
PDFzagospodarowanie terenu część 1.pdf (2,62MB)
PDFzagospodarowanie terenu część 2.pdf (2,21MB)
DOCXTransmisja on - line z otwarcia ofert.docx (13,94KB)