Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu: Budowa drogi wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Okoły

PDFzawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert na budowę drogi w Okołach.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wzór oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy z kartą gwarancyjną.pdf
PDFopinia geotechniczna.pdf
PDFOpis techniczny-metryka projektu.pdf
PDFprofil podłużny drogi.pdf
PDFPrzedmiar robót drogowych.pdf
PDFprzekrój 2-2.pdf
PDFprzekrój A-A.pdf
PDFprzekrój B-B.pdf
PDFSpecyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót.pdf
PDFwidok ogólny wjazdu na działki rolne.pdf
PDFwidok ogólny zjazdu z drogi powiatowej.pdf
PDFzagospodarowanie terenu część 1.pdf
PDFzagospodarowanie terenu część 2.pdf
DOCXTransmisja on - line z otwarcia ofert.docx

Metryczka
 • wytworzono:
  21-05-2020
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  21-05-2020 09:38
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  26-06-2020 12:33
  przez: Hubert Nanko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 253
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl