Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu pn. Przebudowa budynku biurowego Urzędu Gminy w Murowie polegająca na termomodernizacji

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCXTransmisja on- line z otwarcia ofert.docx
PDFZmiana terminu składania ofert..pdf
PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ -wzór formularza ofertowego.docx
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.docx
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór oświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFDODATKOWE INFORMACJE DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf
XLSHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY.xls

STWiOR
PDFST 0.0. Wymagania ogólne.pdf
PDFSTB 0.1. Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf
PDFSTB 0.10. Rusztowania.pdf
PDFSTB 0.2. Konstrukcje stalowe.pdf
PDFSTB 0.3. Konstrukcje drewniane.pdf
PDFSTB 0.4. Roboty z gipsu, płyt hpl i Fermacell.pdf
PDFSTB 0.5. Roboty pokrywcze.pdf
PDFSTB 0.6. Izolacje cieplne , przeciwwilgociowe i przeciwwodne.pdf
PDFSTB 0.7. Stolarka i ślusarka.pdf
PDFSTB 0.8. Tynki wewnętrzne.pdf
PDFSTB 0.9. Roboty malarskie.pdf
PDFSTE 0.1. Roboty elektryczne.pdf
PDFSTS 0.1. Roboty instalacyjne.pdf

Przedmiary
PDFPrzedmiar - branża budowlana.pdf
PDFPrzedmiar - branża elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar - branża elektryczna - kotłownia.pdf
PDFPrzedmiar - branża sanitarna.pdf

Projekt budowlany
PDFBiOZ Murów.pdf
PDFCharakterystyka energetyczna Urząd Gminy.pdf

Projekt budowlany: branża budowlana
PDFElewacja południowo-wschodnia.pdf
PDFElewacja południowo-zachodnia.pdf
PDFElewacja północno-wschodnia.pdf
PDFElewacja północno-zachodnia.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFPrzekrój.pdf
PDFRzut I Piętra.pdf
PDFRzut II Piętra.pdf
PDFRzut Parteru.pdf
PDFUsytuowanie.pdf
PDFZestawienie okien.pdf

Projekt budowlany: branża elektryczna
PDFE-01 PLAN INSTA.ELEKTR PODDASZA.pdf
PDFE-02 PLAN INSTA.ELEKTR I PIĘTRA.pdf
PDFE-03 PLAN INSTA.ELEKTR PARTERU.pdf
PDFE-04 PLAN INSTAL.ELEKTR PIWNIC.pdf
PDFE-06 SCHEMAT IDEOWY T-PO.pdf
PDFE-07 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PI.pdf
PDFE-08 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-PA.pdf
PDFE-09 SCHEMAT IDEOWY TABLICY T-Pi.pdf
PDFE-10 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KG.pdf
PDFE-12 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KI.pdf
PDFE-13 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-KA.pdf
PDFE-14 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. S2.pdf
PDFE-15 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. T-S1.pdf
PDFE-16 ZESTAWIENIE OPRAW OSWIETLENIOWYCH.pdf
PDFE11 SCHEMAT TABLICY KOMPUT. KO.pdf
PDFK E-01 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI.pdf
PDFK E-02 PLAN INSTAL.ELEKTR.KOTŁOWNI -FRAGMENT.pdf
PDFK E-03 SCHEMT IDEOWY T-K - KOTŁOWNIA.pdf
PDFK E-04 SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI.pdf

Projekt budowlany: branża sanitarna
PDFOpis techniczny do instalacji sanitarnych.pdf
PDFRys 1_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut piwnic.pdf
PDFRys 2_S - Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru.pdf
PDFRys 3_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rzut I piętra.pdf
PDFRys 4_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rzut II piętra.pdf
PDFRys 5_S - Instalacja centralnego ogrzewania - Rozwinięcie I.pdf
PDFRys 6_S - Instalacja centralnego ogrzewania -Rozwinięcie II.pdf
PDFRys 7_S - Schemat technologiczny kotłowni.pdf
PDFRys 8_S - Przekrój kotłowni.pdf

Projekt budowlany: inwentaryzacja budowlana
PDFElewacja południowo-wschodnia.pdf
PDFElewacja południowo-zachodnia.pdf
PDFElewacja północno-wschodnia.pdf
PDFElewacja północno-zachodnia.pdf
PDFOpis techniczny do inwentaryzacji.pdf
PDFPrzekrój.pdf
PDFRzut I Piętra.pdf
PDFRzut II Piętra.pdf
PDFRzut Parteru.pdf
PDFRzut Piwnic.pdf
PDFUsytuowanie.pdf
 


 


 

Metryczka
 • opublikowano:
  03-04-2020 08:37
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  21-05-2020 08:36
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 545
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl