Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dot. przetargu pn. Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK” poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu przetargu.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFTransmisja on line z otwarcia ofert.pdf

PDFOdpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ - I.pdf
PDFOdpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ - II.pdf
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
PDFSkorygowany przedmiar - branża budowlana.pdf
PDFPoradnik - strop RECTOR.pdf
 

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
PDFZmiany.pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie o braku przesłanekdo wykluczenia.docx
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ wzór zobowiązania podmiotu trzeciego.docx
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ wzór wykazu robót budowlanych.docx
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ wzór wykazu osób.docx
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ wzór informacji, że Wykonawca nie należy lub należy do grupy kapitałowej.docx
DOCXzałącznik nr 7 do SIWZ wzór oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.docx
PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf
XLSHARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY.xls

Przedmiary:
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część A -b.elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część A -b.sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część B -b.elektryczna.pdf
PDFPrzedmiar - budynek dworca kolejowego - część B -b.sanitarna.pdf
PDFPrzedmiar -b.budowlana.pdf
 

STWiOR:
PDFSST - B - 1 - Roboty rozbiórkowe.pdf
PDFSST - B - 10 - Tynki.pdf
PDFSST - B - 11 - Okładziny.pdf
PDFSST - B - 12 - Malowanie.pdf
PDFSST - B - 13 - Roboty podlogowe.pdf
PDFSST - B - 14 - Stolarka.pdf
PDFSST - B - 15 - Roboty związane z montażem elementów wyposażenia.pdf
PDFSST - B - 16 - Roboty związane z wykonaniem lekkich obudów systemowych.pdf
PDFSST - B - 17 - Podbudowy i nawierzchnie drogowe.pdf
PDFSST - B - 18 - Frezowanie nawierzchni.pdf
PDFSST - B - 19 - Nawierzchnia z betonu asfaltowego.pdf
PDFSST - B - 2 - Roboty ziemne.pdf
PDFSST - B - 20 - Nawierzchnia z mieszanki SMA.pdf
PDFSST - B - 21 - Kształtowanie zieleni.pdf
PDFSST - B - 3 - Zbrojenie.pdf
PDFSST - B - 4 - Betonowanie.pdf
PDFSST - B - 5 - Konstrukcje stalowe.pdf
PDFSST - B - 6 - Konstrukcje drewniane.pdf
PDFSST - B - 7 - Strop gęstożebrowy.pdf
PDFSST - B - 8 - Roboty murowe.pdf
PDFSST - B - 9 - Roboty izolacyjne.pdf
PDFSST - B - O - Wymagania ogólne.pdf
PDFStrona tyułowa.pdf
PDFSTWiOR - Branża elektryczna.pdf
PDFSTWiOR - Branża sanitarna.pdf
PDFZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA.pdf
 

Część opisowa:
PDFInformacja BIOZ.pdf
PDFMetryka projektu.pdf
PDFOpis techniczny.pdf
PDFOpis techniczny - branża elektryczna.pdf
PDFOpis techniczny - branża sanitarna.pdf
PDFOpis techniczny do projektu zagospodarowania terenu.pdf
PDFOpis techniczny konstrukcji.pdf
 

Część rysunkowa - budynek dworca kolejowego:
     Branża budowlana:
PDFA1 - Rzut parteru.pdf
PDFA2 - Klatka schodowa - Rzut I pietra.pdf
PDFA3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf
PDFA4 - Przekrój A-A, B-B.pdf
PDFA5 - Klatka schodowa - Przekrój C-C.pdf
PDFA6 - Przekrój D-D, F-F.pdf
PDFAD1 - Układ płytek posadzkowych - sala wiejska.pdf
PDFASDW1 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD1, PZD2.pdf
PDFASDW2 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD3, PZD4.pdf
PDFASDW3 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD5, PZD6, PZD7.pdf
PDFASDW4 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D9, D10, D12.pdf
PDFASDW5 - Drzwi drewniane wewnętrzne - PZD8.pdf
PDFASDWZ1 - Drzwi drewniane wewnętrzne - D13, D14, zew. - DZ8.pdf
PDFASDZ1 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ1.pdf
PDFASDZ2 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ2, DZ3, DZ4.pdf
PDFASDZ3 - Drzwi stalowe zewnętrzne - DZ5.pdf
PDFASDZ4 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ6.pdf
PDFASDZ5 - Drzwi drewniane zewnętrzne - DZ7.pdf
PDFASI1 - Schemat wykonania iniekcji nr 1.pdf
PDFASI2 - Schemat wykonania iniekcji nr 2.pdf
PDFASI3 - Schemat wykonania iniekcji nr 3.pdf
PDFASO1 - Okno - OK1, OK2, OK3.pdf
PDFASO2 - Okno - OK4, OK5.pdf
PDFASO2.1 - Okno - OK5.pdf
PDFASO3 - Okno - OK6.pdf
PDFASO4 - Okno - OK7.pdf
PDFASO5 - Okno - OK8, OK11, OK12.pdf
PDFASO6 - Okno - OK9, OK10.pdf
PDFAWIS1 - Rzut parteru - schemat wykonania wtórnej izolacji.pdf
PDFAWIS3 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 1.pdf
PDFAWIS4 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 2.pdf
PDFAWIS5 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 3.pdf
PDFAWIS6 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 4.pdf
PDFAWIS7 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat n r 5.pdf
PDFAWIS8 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 6.pdf
PDFAWIS9 - Wykonanie wtórnej izolacji - schemat nr 7.pdf
PDFKD1 - Konstrukcja wsporcza pod centrale klimatyzacyjne pom. 1.8.pdf
PDFKF1 - Rzut fundamentów część A.pdf
PDFKF2 - Rzut fundamentów część B.pdf
PDFKF3 - Szczegół wykonania podbicia - wzmocnienia fundamentów.pdf
PDFKF4 - Pompa ciepła - plan fundamentów.pdf
PDFKN1 - Rzut parteru - Nadproża część A.pdf
PDFKN2 - Rzut parteru lokal biurowy - Nadproża część B.pdf
PDFKR1 - Podstawowe zasady montażu prętów systemowych.pdf
PDFKR2 - Schematy zbrojenia - pręty systemowe.pdf
PDFKR3 - Wykonanie wzmocnień - strefy nadproży.pdf
PDFKR4 - Schematy naprawy zarysowanych ścian - część 1.pdf
PDFKR5 - Schematy naprawy zarysowanych ścian - część 2.pdf
PDFKS1 - Strop nad pomieszczeniem sali wiejskiej - pom. nr 1.15.pdf
PDFKS2 - Strop na pomieszczeniem nr 1.8 i 1.9.pdf
PDFKW1 - Rzut parteru - Wieńce.pdf
PDFSDD1 - Drzwi do demontażu.pdf
PDFSDD2 - Drzwi do demontażu.pdf
PDFSDP1 - Piec kaflowy 5 i kuchnia węglowa do demontażu.pdf
PDFZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFZSD2 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf
PDFZSO2 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf

     Branża elektryczna:
PDFIE 01 - Instalacje elektryczne - Rzut parteru.pdf
PDFIE 02 - Plan instalacji elektrycznych - klatka schodowa - Rzut I piętra.pdf
PDFIE 03 - Plan instalacji elektrycznych - klatka schodowa - Rzut poddasza.pdf
PDFIE 05 - Schemat ideowy zasilania - Rozdzielnica - RG.pdf
PDFIE 06 - Schemat ideowy - Rozdzielnicy RB.pdf
PDFIE 07 - Schemat ideowy instalacji LAN.pdf
PDFIE 08 - Elewacja szafy dystrybucyjnej GPD.pdf
PDFIE 09 - Schemat ideowy instalacji SSP.pdf
PDFIE 10 - Schemat ideowy rozdzielnicy RW.pdf

     Branża sanitarna:
PDFS01 - Rzut parteru instalacja wod.-kan..pdf
PDFS02 - Rzut parteru instalacja c.o..pdf
PDFS03 - Rzut parteru instalacji wentylacji.pdf
PDFS04 - Rozwinięcie instalacji wodociągowej.pdf
PDFS05 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFS06 - Rozwinięcie instalacji kanalizacji sanitarnej.pdf
PDFS07 - Rozwinięcie instalacji c. o..pdf
PDFS08 - Rozwinięcie instalacji c. o..pdf
PDFS09 - Schemat technologiczny ogrzewania.pdf

     Inwentaryzacja:
PDFI1 - Rzut parteru - Inwentaryzacja.pdf
PDFI2 - Klatka schodowa - Rzut I piętra - Inwentaryzacja.pdf
PDFI3 - Klatka schodowa - Rzut poddasza - Inwentaryzacja.pdf
PDFI4 - Klatka schodowa - Przekrój C-C - Inwentaryzacja.pdf
 

Budynek wieży ciśnień:
      Architektura:
PDFAWIS2 - Rzut parteru - schemat wykonanie wtórnej izolacji.pdf
PDFWA1 - Rzuty, przekrój, widok elewacji frontowej.pdf
PDFWASOD1 - Drzwi drewniane zew. DZ1, okno drewniane zew. OK1.pdf
PDFWZSD1 - Zestawienie stolarki drzwiowej.pdf
PDFWZSO1 - Zestawienie stolarki okiennej.pdf

     Branża elektryczna:
PDFIE 04 - Plan instalacji elektrycznych - Rzut parteru.pdf

     Inwentaryzacja:
PDFWI1 - Rzuty, przekrój, widok elewacji frontowej - Inwentaryzacja.pdf
PDFWI2 - Urządzenia techniczne wieży ciśnień - Inwentaryzacja.pdf
 

Projekt zagospodarowania terenu:
PDFPZT I1 - Istniejące zagospodarowanie terenu.pdf
PDFPZT1 - Projekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFPZT2 - Przekrój 1-1.pdf
PDFPZT3 - Przekrój 2-2.pdf
PDFPZT4 - Przekrój 3-3.pdf
PDFPZT5 - Przekrój 4-4.pdf
PDFPZT6 - Przekrój 5-5.pdf

 

Dokumenty formalno prawne:
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFMapa do celów projektowych.pdf
PDFPismo konserwatora.pdf
PDFPostanowienie Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2015 roku.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2018 roku.pdf
PDFPozwolenie konserwatorskie z 2019 roku.pdf
PDFWarunki przyłączeniowe do sieci wod. - kan..pdf
PDFWarunki techniczne do sieci energetycznej.pdf
 

 

 

 

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  10-03-2020
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  10-03-2020 14:30
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  01-04-2020 11:41
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 803
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl