Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory Prezydenckie 2020

PDFObwieszczenie II tura.pdf

PDFObwieszczenie PKW z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta RP.pdf

PPTPREZYDENT 2020 - Prezentacja.ppt

PDFInformacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 27 w Opolu z dnia 15 czerwca 2020 r.pdf

PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.pdf

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodów głosowania.doc

PDFInformacja KW w Opolu I.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.37.2020 Wójta Gmiy Murów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszeczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.pdf

link do strony PKW, na której zamieszczane są informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące zarządzonych wyborów:
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje

 

PDFInformacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji prawa w wyborach Prezydenta RP.pdf
PDFZgloszenie zamiaru głosowania korespondecyjnego w kraju.pdf

- Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z wzorami
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-uprawnieniach-wyborcow-niepelnosprawnych-wraz-z-zalacznikami-_-pp38202

- Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-czynnym-i-biernym-prawie-wyborczym-w-wyborach-prezydenta-rzeczypospolitej-polskiej-zarz-_-pp38197

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-za--_-pp38196

- informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/informacja-o-warunkach-udzialu-obywateli-polskich-w-glosowaniu-w-obwodach-glosowania-utworzonych-w-k-_-pp38195

 

Głosowanie przez pełnomocnika:
RTFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głos.RTF
RTFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głos.RTF

Wpisanie do rejestru wyborców:
DOCXInstrukcja wpisania do rejestru wyborców.docx
DOCWniosek o wpisanie do rejestru wyborców.doc
DOCPisemna deklaracja.doc

 

PDFWniosek o dopisanie do spisu wyborców.pdf
DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.doc
DOCWniosek o udostępnienie spisu wyborców.doc

PDFDYŻUR WYBORY PREZYDENTA 2020.pdf

PDFPostanowinie Marszałaka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf

PDFUchwała Nr 129 z dnia 10 05 2020 w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach.pdf
 

 

DOCKomunikat.PKW.20.5.7.doc

PDFInformacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarzadzonych na dzien 10 maja 2020.r.pdf

PDFZarządzenie Nr Or.0050.15.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne ogłoszenia i plakaty komitetów wyborczych.pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r;

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

PDFInformacja o dyżurach urzędnika wyborczego.pdf
W związku z bieżącą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną, stacjonarne dyżury Urzędnika Wyborczego zaplanowane w Urzędzie Gminy w Murowie  w celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), zostają zawieszone do odwołania.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.15.2020 Wóta Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczyc.pdf

PDFPrzyjmowanie zgłoszeń członków do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

DOCObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 10 kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodów głosowania.doc

PDFInformacja Komisarza Wyborczego w Opolu I o możliwości dodatkowych zgłoszeń do Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf