Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 14.02.2020, g. 12:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad sesji
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu gminy Murów na rok 2020

   PDFw sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2020-1.pdf (2,29MB)

  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023

   PDFw sprawie zmiany w WPF Gminy Murów na lata 2020-2023.pdf (3,61MB)

   PDFOBJAŚNIENIA WPF 14.02.2020.pdf (74,04KB)

  3. zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf (357,14KB)

  4. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf (443,50KB)

  5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji

   PDFw sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf (356,53KB)

  6. zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu w ramach Działanie „05.03- Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury” objętego Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020

   PDFw sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finanowanie w BGK.pdf (374,04KB)

  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - Grabczok.pdf (497,12KB)

  8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - Murów.pdf (485,29KB)

  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat, z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, w trybie bezprzetargowym

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy - Święciny.pdf (480,80KB)

 3. Interpelacje radnych.
 4. Zapytania radnych
 5. Wolne wnioski i informacje