Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2020 roku

Uchwały podjęte 27 stycznia 2020 r.

PDFUchwała Nr XV-107-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XV-108-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2019 w sprawie opłaty targowej.pdf
PDFUchwała Nr XV-109-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII-92-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r.pdf
PDFUchwała Nr XV-110-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII-88-2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r..pdf
PDFUchwała Nr XV-111-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019-2020.pdf
PDFUchwała Nr XV-112-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016r..pdf
PDFUchwała Nr XV-113-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI-159-2006 Rady Gminy w Murowie.pdf
PDFUchwała Nr XV-114-2020 Rady Gminy Murów z dnia 27 stycznia 2020 r.w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów.pdf
 

Uchwały podjęte 14 lutego 2020 r.

PDFUchwała Nr XVI-115-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVI-116-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XVI-117-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XVI-118-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała Nr XVI-119-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf
PDFUchwała Nr XVI-120-2020 Rady Gminy Murów z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy.pdf

 

Uchwały podjęte 6 maj 2020 r.

PDFUchwała Nr XVII-121-2020 Rady Gminy Murów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVII-122-2020 Rady Gminy Murów z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023.pdf

 

Uchwały podjęte 28 maja 2020 r.

PDFUchwała Nr XVIII-123-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-124-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Budkowicach.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-125-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.pdf
PDFUchwała Nr XVIII-126-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.pdf

 

Uchwały podjęte 20 lipca 2020 r.

PDFUchwała Nr XIX-127-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Wótowi Gminy Murów wotum zaufania.pdf
PDFUchwała Nr XIX-128-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem.pdf
PDFUchwała Nr XIX-129-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Murów za rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr XIX-130-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XIX-131-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020–2023.pdf
PDFUchwała Nr XIX-132-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Murów za rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr XIX-133-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Popielów.pdf
PDFUchwała Nr XIX-134-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie przejęcia od Powiatu Opolskiego zadania zarządzania drogami powiatowymi.pdf
PDFUchwała Nr XIX-135-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kały.pdf
PDFUchwała Nr XIX-136-2020 Rady Gminy Murów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony.pdf


Uchwały podjęte 4 sierpnia 2020 r.

PDFUchwała Nr XX-137-2020 Rady Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2020 r. w w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XX-138-2020 Rady Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XX-139-2020 Rady Gminy Murów z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020-2021.pdf

 

Uchwały podjęte 28 września 2020 r.

PDFUchwała Nr XXI-140-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFFn.3251.15.2020.pdf
PDFUchwała Nr XXI-141-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów Sołtysów, Rad Sołeckich i Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr XXI-142-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murów na lata 2020-2027.pdf
PDFUchwała Nr XXI-143-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie powołania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXI-144-2020 Rady Gminy Murów z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej, publicznej.pdf

 

Uchwały podjęte 15 października 2020 r.

PDFUchwała Nr XXII-145-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXII-146-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognoyz Finansowej na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XXII-147-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie uchwalenia III zmiany SUiKZP Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXII-148-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku.pdf
PDFUchwała Nr XXII-149-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXII-151-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf
PDFUchwała Nr XXII-152-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf
PDFUchwała Nr XXII-153-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf
 

Uchwały podjęte 25 listopada 2020 r.

PDFUchwała Nr XXIII-154-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-155-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII-150-2020 Rady Gminy Murów z dnia 15 października 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIII-156-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-157-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i wysokość nagród za osiągnięte wyniki sportowe.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-158-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-159-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Murów z organizacjami pozarządowymi.pdf
PDFUchwała Nr XXIII-160-2020 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf

 

Uchwały podjęte 17 grudnia 2020 r.

PDFUchwała Nr XXIV-161-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021–2024.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-162-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2021.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-163-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-164-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmiany w WPF na lata 2020-2023.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-165-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-166-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki płatniczej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-167-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki inwestycyjnej na realizację inwestycji.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-168-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-169-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki.pdf
PDFUchwała Nr XXIV-170-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII-157-2020 rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2020 r..pdf
PDFUchwała Nr XXIV-171-2020 Rady Gminy Murów z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf