Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

XV sesja Rady Gminy Murów

Termin: 27.01.2020, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przedstawienie porządku obrad

  PDFzawiadomienie o XV sesji Rady Gminy Murów.pdf

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2020
  2. zmiany uchwały Nr VI/50/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr VI-50-2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie opłaty targowej.pdf

  3. zmiany uchwały nr XIII/92/2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

   PDFzmiana do wysokości stawki (4).pdf

  4. zmiany uchwały nr XII/88/2019 Rady Gminy Murów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

   PDFzmiana do wzoru deklaracji (4).pdf

   PDFzałącznik nr 1 do wzoru deklaracji (4).pdf

   PDFzałącznik nr 2 do wzoru deklaracji (4).pdf

  5. określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020

   PDFw sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019-2020.pdf

  6. zmiany uchwały Nr XIX/141/2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania oraz kosztu jednej godziny usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XIX-141-2016 z dnia 8 września 2016 r..pdf

  7. uchylenia uchwały Nr XXXI/159/2006 Rady Gminy w Murowie z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów

   PDFW sprawie uchylenia uchwały nr XXXI-159-2006 z dnia 27.04.2006 R..pdf

  8. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu zmarłym z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebnu zmarłym z terenu gminyMurów.pdf

 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje
Metryczka
 • wytworzono:
  22-01-2020
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  22-01-2020 21:42
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 164
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl