Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIV sesja Rady Gminy

Termin: 30.12.2019, g. 10:00

Miejsce: Restauracja Karczma na Górce

 1. Przedstawienie porządku obrad

  PDFzawiadomienie - XIV sesja Rady Gminy Murów - 30.12.2019 r..pdf (449,90KB)

 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów, zaproszonych gości
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2020-2023
  2. uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2020
  3. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  4. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019-2022
  5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów

   PDFw sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Opole w sprawie zasad finansowania w 2020 roku opieki zapewnianej w żłobku dzieciom z terenu Gminy Murów.pdf (312,39KB)

  6. zmiany uchwały nr XVIII/129/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Murów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

   PDFw sprawie zmiany uchwały nr XVIII-129-2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu.pdf (1,31MB)

  7. zmiany uchwały Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Murów z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów

   PDFw sprawie zmiany uchwały Nr XVIII-128-2016 w sprawie Regulaminy utrzymania czystości i porządku.pdf (738,09KB)

  8. ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

   PDFw sprawie ustalenia szczególowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.pdf (1,11MB)

  9. określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

   PDFw sprawie określenia zasad przyznawania oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.pdf (1,09MB)

  10. zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów

   PDFw sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf (1,05MB)

 6. Interpelacje radnych.
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje