Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące przetargu pn. Zakup i dostawa wraz z montażem doposażenia Szkół Podstawowych w Gminie Murów w ramach projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Murów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

PDFZawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy i unieważnieniu postępowania.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

PDFPytania i odpowiedzi z dnia 28.06.2019.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFZmiana SIWZ.pdf

PDFPoprawiony wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.pdf

DOCXPoprawiony Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do SIWZ.docx

PDFPytania i odpowiedzi.pdf

PDFOgłoszenie nr 562670-N-2019 z dnia 2019-06-19 r..pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
PDFZałacznik nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia.docx
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu wrunków udziału w postępowaniu.docx
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wzór informacji dotyczącej grupy kapitałowej.docx
PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  19-06-2019 13:32
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  11-07-2019 10:12
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 544
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl