Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Raport o stanie gminy

Za 2023 rok

     Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2023 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2023 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 20 czerwca 2024 r. podczas sesji absolutoryjnej. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 19  czerwca 2024 r.

PDFZarządzenie Nr OR.0050.32.2024 Wójta Gminy Murów z dnia 24 maja 2024r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2023.pdf (110,56KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.32.2024 Wójta Gminy Murów z dnia 24.05.2024r.pdf (1,18MB)
DOCwzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy-murow-za-2023.doc (43,00KB)
 

Za 2022 rok

     Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2022 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2022 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 29 czerwca 2023 r. podczas sesji absolutoryjnej. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 28  czerwca 2023 r.

PDFZarządzenie Nr Or 0050.26.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 29 maja 2023r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2022.pdf (110,72KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr Or 0050.26.2023 Wójta Gminy Murów z dnia 29 maja 2023r..pdf (1,12MB)
DOCwzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy-murow-za-2022-r1.doc (43,00KB)


Za 2021 r.  

     Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2021 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2021 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 22 czerwca 2022 r. podczas sesji absolutoryjnej. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia
21  czerwca 2022 r.

DOCwzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy-murow-za-2021-r.doc (42,50KB)
PDFwzor-zgloszenia-na-debate-dotyczaca-raportu-o-stanie-gminy-murow-za-2021-r.pdf (684,13KB)

PDFZarządzenie Nr Or 0050.36.3022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przedłożenia Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2021.pdf (400,87KB)
PDFZałacznik do Zarządzenia Nr Or 0050.36.2022 Wójta Gminy Murów z dnia 19 maja 2022 roku.pdf (2,72MB)
 

 Za 2020 r.

     Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2020 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2020 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 23 czerwca 2021 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 22  czerwca 2021 r.

PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2020 rok.pdf (2,51MB)

DOCWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2020 r.doc (42,50KB)
PDFWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2020 r.pdf (70,87KB)
 

 


Za 2019 r.

            Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2019 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe - Informacje o gminie - Raport o stanie gminy.

            Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)  termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przypadający  w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

            Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2019 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy
w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 20 lipca 2020 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 17 lipca 2020 r.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowią załącznik do niniejszej informacji.

PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2019 rok.pdf (1,84MB)
DOCWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2019 r.doc (42,50KB)
 


Za 2018 r.

  Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2018 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2018 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku. Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowią załącznik do niniejszej informacji.

PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2018 rok.pdf (2,24MB)
DOCWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2018 r..doc (43,00KB)