Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie gminy

Za 2019 r.

            Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2019 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe - Informacje o gminie - Raport o stanie gminy.

            Zgodnie z art. 15zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020 poz. 374 z późn. zm.)  termin przedstawienia raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego określony w art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przypadający  w 2020 r., przedłuża się o 60 dni.

            Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2019 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy
w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 20 lipca 2020 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 17 lipca 2020 r.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowią załącznik do niniejszej informacji.

PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2019 rok.pdf
DOCWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2019 r.doc
 


Za 2018 r.

  Informuje się, że zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) został opracowany Raport o stanie Gminy Murów za 2018 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Murowie – www.bip.murow.pl w zakładce Menu podmiotowe > Informacje o gminie > Raport o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, stanu realizacji uchwał Rady Gminy Murów. Na treść opracowanego Raportu o stanie Gminy Murów za rok 2018 składają się informacje obejmujące obowiązkowy zakres raportu jak i szersze informacje z zakresu zadań realizowanych przez organ wykonawczy – Wójta Gminy Murów.

Zadania i działania przedstawione w przedmiotowym Raporcie realizowane były przez Urząd Gminy w Murowie, jednostki organizacyjne oraz instytucję kultury.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Murów w dniu 27 czerwca 2019 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Murów.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Murów podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie gminy Murów, tj. do dnia 26 czerwca 2019 roku. Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowią załącznik do niniejszej informacji.

PDFRaport o stanie Gminy Murów za 2018 rok.pdf
DOCWzór zgłoszenia na debatę dotyczącą Raportu o stanie Gminy Murów za 2018 r..doc

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  30-05-2019 13:47
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  13-07-2020 16:40
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 1511
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl