Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje dotyczące przetargu pn. Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Murów w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf

DOCXzmodyfikowany formularz ofertowy (zalacznik nr 1 do SIWZ).docx

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
DOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx
DOCXzałącznik nr 2 - oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania.docx
DOCXzałącznik nr 3 - oświadczenie dot. przesłanek spełnienia warunków.docx
DOCXzałącznik nr 4 - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx
DOCXzałącznik nr 5 - wykaz usług.docx
DOCXzałącznik nr 6 - wykaz osób.docx
DOCXzałącznik nr 7 - wykaz urządzeń.docx
DOCXzałącznik nr 8 - dot. grup kapitałowych.docx
DOCXzałącznik nr 9 - oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków.docx
PDFzałącznik nr 10 - wzór umowy.pdf
DOCXzałącznik nr 11 - zestawienie ilości uczniów.docx

Informacje dotyczące przystanków:
PDFUchwała nr XXVII-196-2017 Rady Gminy Murów z dnia 5 czerwca 2017 roku.pdf
PDFUchwała Nr XXX-179-2013 Rady Gminy Murów z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub...pdf
PDFDziennik Urzędowy Wojewóztwa Opolskiego.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-05-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  28-05-2019 12:51
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  03-07-2019 09:42
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 552
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl