Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Gminy Murów

Termin: 16.05.2019, g. 14:00

Miejsce: sala obrad nad remizą OSP w Zagwiździu

 1. Przyjęcie porządku obrad sesji
 2. Przyjęcie protokołów z obrad poprzedniej sesji
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta, członków Rady, Sołtysów:
  1. sprawozdanie z realizacji środków funduszu alkoholowego za 2018 rok

   PDFsprawozdanie z działalności GKRPA za 2018 rok.pdf (901,68KB)

  2. sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

   PDFSprawozdanie z realizacji rocznego Programu współpracy.pdf (1,20MB)

  3. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej

   PDFOcena Zasobów Pmocy Społecznej.pdf (13,21MB)

 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie
  1. zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2019
  2. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022;
  3. zmiany uchwały Nr VI/47/2019 Rady Gminy Murów z dnia 3 kwietnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których Gmina Murów jest organem prowadzącym, na rok budżetowy 2019

   PDF3. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI-47-2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego.pdf (383,60KB)

 6. Interpelacje radnych
 7. Zapytania radnych
 8. Wolne wnioski i informacje