Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych:

2022 r.
PDFRejon I - Murów, Okoły, Grabczok, Mańczok.pdf
PDFRejon II - Stare Budkowice, Nowe Budkowice, Dębiniec, Bukowo.pdf
PDFRejon III - Morcinek, Wojszyn, Radomierowice, Młodnik, Zagwiździe, Grabice, Święciny, Kęszyce.pdf
PDFRejon IV- Kały.pdf

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

PDFInformacja dla nieruchomości niezamieszkałych.pdf
PDFOśwadczenie.pdf
DOCXOśwadczenie.docx
 

2021 r.
PDFHarmonogram odbioru odpadów w 2021 r..pdf

 

DOCZarządzenie nr OR.0050.80.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2020 r..doc
DOCRegulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Murów.doc

 

Informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r........ :

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2021 r..doc

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2020 r..doc

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r. II.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r..pdf

 

Instrukcja segregacji odpadów:

PDFInstrukcja segragacji odpadów - NOWA.pdf
PDFInformacja dotycząca popiołu.pdf 

 

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PDFInformacja dotyczaca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.108.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Murowie.pdf

 

Wysokość stawki za odbiór odpadów:

PDFUchwała Nr XXXIII-238-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2022 r..doc
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2022 r..doc
 

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2020 r..doc
DOCDeklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2020 r..doc

PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf

 

Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010).

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego uzycia i odzysku.pdf
PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf
PDFPodmioty odbierające odpady komunalne.pdf
 

Uchwały Rady Gminy Murów dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w latach 2012 - 2015:

PDFUchwała Nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf
PDFUchwała Nr XIV-96-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwała Nr XIV-97-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od.pdf
PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf
PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf