Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych:

2023 r.
PDFRejon 1 - Murów Okoły Grabczok Mańczok.pdf (512,51KB)
PDFRejon 2 - Stare Budkowie.pdf (513,79KB)
PDFRejon 3 - Nowe Budkowice Dębiniec Bukowo Kały.pdf (512,90KB)
PDFRejon 4 - Morcinek Wojszyn Radomierowie Młodnik Zagwiździe Grabice Święciny Kęszyce.pdf (512,92KB)
PDFRejon 5 - Zabudowa wielomieszkaniowa.pdf (520,90KB)
 

Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych:

DOCXInformacja dla nieruchomości niezamieszkałych.docx (17,63KB)
PDFOśwadczenie.pdf (296,15KB)
DOCXOśwadczenie.docx (12,89KB)

 

Informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r........ :

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2022 r.doc (155,50KB)

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2021 r..doc (153,00KB)

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2020 r..doc (139,50KB)

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r. II.pdf (162,55KB)
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r..pdf (364,86KB)

 

Instrukcja segregacji odpadów:

PDFInstrukcja segragacji odpadów - NOWA.pdf (131,82KB)
PDFInformacja dotycząca popiołu.pdf (46,79KB) 

 

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PDFInformacja dotyczaca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf (158,20KB)
PDFZarządzenie nr OR.0050.108.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Murowie.pdf (281,59KB)

 

Wysokość stawki za odbiór odpadów:

PDFUchwała Nr XLIII-316-2022 Rady Gminy Murów z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie wyboru meody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości tej opłaty.pdf (168,19KB)

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2022 r..doc (89,00KB)
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2022 r..doc (73,00KB)
 

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2020 r..doc (56,50KB)
DOCDeklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2020 r..doc (44,00KB)

PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (98,60KB)
PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf (88,17KB)

 

Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010).

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego uzycia i odzysku.pdf (36,94KB)
PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf (69,88KB)
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf (187,88KB)
PDFPodmioty odbierające odpady komunalne.pdf (50,30KB)

 

Rejestra działalności regulowanej:

DOCRejestr dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci w gminie Murów 17.08.2023 r.doc (381,00KB)

 

Uchwały Rady Gminy Murów dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w latach 2012 - 2015:

PDFUchwała Nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf (102,34KB)
PDFUchwała Nr XIV-96-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf (94,65KB)
PDFUchwała Nr XIV-97-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od.pdf (101,23KB)
PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf (58,35KB)
PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (1,70MB)
PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf (100,40KB)
PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf (73,21KB)
PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf (143,52KB)