Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Murowie Biuletyn Informacji Publicznej

Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI

Informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r........ :

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r..pdf

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych:

PDFHarmonogram odbioru odpadów w II połowie 2020 r..pdf
PDFHarmonogram odbioru odpadów w I połowie 2020 r..pdf

 

Instrukcja segregacji odpadów:

PDFInstrukcja segragacji odpadów - NOWA.pdf
PDFInformacja dotycząca popiołu.pdf 

 

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PDFInformacja dotyczaca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.108.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Murowie.pdf

 

Wysokość stawki za odbiór odpadów:

PDFUchwała Nr XIII-92-2019 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odp. kom..pdf

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2020 r..doc
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2020 r..doc

PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf

 

Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010).

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego uzycia i odzysku.pdf
PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf
PDFPodmioty odbierające odpady komunalne.pdf
 

Uchwały Rady Gminy Murów dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w latach 2012 - 2015:

PDFUchwała Nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf
PDFUchwała Nr XIV-96-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwała Nr XIV-97-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od.pdf
PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf
PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  17-04-2019
  przez: Przemysław Wienke
 • opublikowano:
  17-04-2019 11:59
  przez: Przemysław Wienke
 • zmodyfikowano:
  23-06-2020 12:49
  przez: Przemysław Wienke
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Murowie
  odwiedzin: 4360
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Murowie
46-030 Murów
ul. Dworcowa 2, tymczasowy adres: Zagwiździe ul. Lipowa 68
NIP: 991-04-94-972

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 4 214-034, 508 670 872
fax: (77) 4 214-032
e-mail: ug@murow.pl
strona www: www.murow.pl