Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Gospodarka odpadami komunalnymi

GOSPODARKA ODPADAMI

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych:

2022 r.
PDFRejon I - Murów, Okoły, Grabczok, Mańczok.pdf
PDFRejon II - Stare Budkowice, Nowe Budkowice, Dębiniec, Bukowo.pdf
PDFRejon III - Morcinek, Wojszyn, Radomierowice, Młodnik, Zagwiździe, Grabice, Święciny, Kęszyce.pdf
PDFRejon IV- Kały.pdf
 

2021 r.
PDFHarmonogram odbioru odpadów w 2021 r..pdf

 

DOCZarządzenie nr OR.0050.80.2020 Wójta Gminy Murów z dnia 29 grudnia 2020 r..doc
DOCRegulamin utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Murów.doc

 

Informacje dotyczące stanu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z art. 3 pkt. 9 ustawy z dnia 13.09.1996 r........ :

DOCAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2020 r..doc

PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r. II.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2019 r..pdf

 

Instrukcja segregacji odpadów:

PDFInstrukcja segragacji odpadów - NOWA.pdf
PDFInformacja dotycząca popiołu.pdf 

 

Informacja dotycząca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

PDFInformacja dotyczaca zmian w gospodarce odpadami komunalnymi.pdf
PDFZarządzenie nr OR.0050.108.2019 Wójta Gminy Murów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Murowie.pdf

 

Wysokość stawki za odbiór odpadów:

PDFUchwała Nr XXXIII-238-2021 Rady Gminy Murów z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
 

 

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2022 r..doc
DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2022 r..doc
 

DOCDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - od 1 stycznia 2020 r..doc
DOCDeklaracja o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe - od 1 stycznia 2020 r..doc

PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFDeklaracja o wysokosci opłat za godpodarowanie odpadami komunalnymi - domki letniskowe.pdf

 

Informacje dotyczące systemu gospodarki odpadami zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. 2019 poz. 2010).

PDFOsiągniete poziomy recyklingu, przygotowanie do ponownego uzycia i odzysku.pdf
PDFMiejsca zagospodarowania odpadów komulnych.pdf
PDFAnaliza stanu gospodarki odpadami za 2018 r..pdf
PDFPodmioty odbierające odpady komunalne.pdf
 

Uchwały Rady Gminy Murów dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi podjęte w latach 2012 - 2015:

PDFUchwała Nr XIV-95-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia.pdf
PDFUchwała Nr XIV-96-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami.pdf
PDFUchwała Nr XIV-97-2015 Rady Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od.pdf
PDFUchwała Nr XXII-138-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy...pdf
PDFUchwała Nr XXII-140-2012 Rady Gminy Murów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
PDFUchwała Nr XIV-150-2013 Rady Gminy Murów z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr XXVI-164-2013 Rady Gminy Murów z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług.pdf
PDFUchwała Nr XLI-259-2014 Rady Gminy Murów z 13 listopada 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.pdf