Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. przetargu pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek opiekuńczo-wychowawczych poza teren Gminy Murów w roku szkolnym 2019-2020 wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu

PDFSprostowanie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty..pdf (407,50KB)

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia dowóz dzieci niepełnosprawnych.pdf (1,41MB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (671,92KB)


PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (666,34KB)

PDFOgłoszenie.pdf (1,28MB)

PDFInformacja dla wykonawców - zmodyfikowane oświadczenia.pdf (204,93KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące wykluczenia z postępowania.docx (14,91KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek spełnienia warunków.docx (14,59KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - Informacja, że Wykonawca nie należnależy do grupy kapitałowej.docx (15,85KB)


PDFSpecyfikacja Istotnych warunków zamówienia.pdf (482,23KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (26,45KB)
DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania.docx (14,72KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek spełnienia warunków.docx (14,43KB)
DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (14,74KB)
DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (19,71KB)
DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz pojazdów.docx (16,49KB)
DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat.docx (13,20KB)
DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - informacja, że Wykonawca nie należnależy do grupy kapitałowej..docx (15,78KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - wzór umowy dla części I.pdf (212,83KB)
PDFZałącznik nr 9A do SIWZ - wzór umowy dla części II.pdf (212,15KB)