Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

III sesja Rady Gminy Murów

Projekty uchwał - sesja 28 grudnia 2018 r.


PDF4. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki w sprawie zasad finansowania w 2019 roku opieku zapewnianej w żłobku dzieciom z terenie gminy Murów.pdf (421,83KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych.pdf (371,37KB)
PDF6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (946,01KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania.pdf (755,81KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w spotaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym.pdf (846,20KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (530,20KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Murów.pdf (3,54MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadmai komunalnymi.pdf (475,14KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf (2,26MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Muró.pdf (1,15MB)
PDF14. Projekt uchwały 15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy dzierżawyn nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (488,19KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnje umowy dzierżawyn nieruchomości na czas oznaczony do 10 lat.pdf (481,00KB)