Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste - zgłoszenie utraty lub uszkodzenia

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Wymagane dokumenty:

W urzędzie

  • na formularzu zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf (113,73KB)

  • dowód osobisty - jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu,

  • inny dokument stwierdzający tożsamość np. paszport.

Przez internet

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl, ale musisz mieć profil zaufany na platformie ePUAP lub bezpieczny podpis elektroniczny.

Zgłoszenie przez internet musisz przesłać do urzędu gminy, który wydał Ci dowód osobisty.

Miejsce złożenia dokumentów:

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz zgłosić w dowolnym urzędzie gminy.

Utratę dowodu lub uszkodzenie możesz również zgłosić przez internet na stronie obywatel.gov.pl.

Jeśli przebywasz poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utratę zgłaszasz konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem.

Opłaty:

Zgłoszenie utraty/uszkodzenia dowodu osobistego jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia:

W dniu zgłoszenia faktu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Inne informacje:

Po otrzymaniu zgłoszenia Twój dowód osobisty zostanie unieważniony. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś w urzędzie - otrzymasz zaświadczenie o utracie albo uszkodzeniu dowodu. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące. Jeśli utratę lub uszkodzenie dowodu zgłosiłeś przez internet - zaświadczenie zostanie Ci wydane, jeśli zaznaczysz to w formularzu. Po zgłoszeniu elektronicznym musisz przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do urzędu, do którego wysłałeś zgłoszenie.

Posiadacz dowodu osobistego, w przypadku odnalezienia dowodu zgłoszonego wcześniej jako utracony, ma obowiązek niezwłocznie zwrócić go do organu, który wydał dokument.

 

Zawieszenie - dotyczy jedynie e-dowodu

Jeśli nie masz pewności, czy Twój dowód został ostatecznie utracony możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni. Po tym okresie, jeśli nie cofniesz zawieszenia, Twój dowód straci ważność. Możesz to zrobić osobiście w dowolnym urzędzie gminy lub przez internet - tylko w organie, który wydał dowód. W przypadku cofnięcia zawieszenia dowodu e-dowód i wszystkie certyfikaty, np. certyfikat podpisu osobistego odzyskuje ważność. Można używać takiego dowodu

Zawieszenia i cofnięcia zawieszenia ważności dowodu dokonasz na formularzu:

formularz zgłoszenia zawieszenia – otwórz plik w nowym oknie lub formularz zgłoszenia cofnięcia zawieszenia – otwórz plik w nowym oknie – wydrukuj i wypełnij albo poproś o niego w urzędzie,

Podstawa prawna:

  • ustawa z 6.08.2010 r. o dowodach osobistych,

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego;

  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 5.10.2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

  • ustawa z 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne