Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenie na uprawę maku i konopoi włóknistych

 

 

herbus.png


Urząd Gminy
Murów

Urząd Gminy w Murowie
ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów,
tel.: +48 77 4214034, faks: +48 77 4214032,
e-mail: ug@murow.pl
 

ZEZWOLENIE NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI WŁÓKNISTYCH

 

 

Podstawa prawna

- Art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)

- Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016, poz. 1827)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zezwolenia,

2. Informacja z rejestrów gruntów,

3. Oświadczenie o niekaralności,

4. Umowa kontrakcyjna.

Opłaty

30 zł za wydanie zezwolenia

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Murowie prowadzony przez BS Łubniany nr 48 8897 0004 2001 0006 0163 0002

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2
Referat Ochrony Środowiska,rolnictwa i leśnictwa
tel. (0-77) 4214034 wew.115
godziny pracy: poniedziałek - 8:00 do 16:00

wtorek- piątek - 7:15 do 15:15

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Wójta Gminy Murów w terminie 14 od dnia otrzymania decyzji

Uwagi i dodatkowe informacje

Brak

Formularze wniosków
i druki do pobrania

DOCWniosek o zezwolenie na uprawę maku.doc (17,50KB)
DOCWniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych.doc (19,00KB)
 

 

Opracowała:

Referent ds. ochrony środowiska, rolnictwa, leśnictwa Urzędu Gminy Murów - Marta Nowicka

Zatwierdził:

Wójt Gminy Murów - Michał Golenia