Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały podjęte w 2018 roku

Uchwały podjęte 21 listopada 2018 r.

PDFUchwała Nr I-1-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr I-2-2018 Rady Gminy Murów z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Murów.pdf

 

Uchwały podjęte 6 grudnia 2018 r.

PDFUchwała Nr II-3-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr II-4-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf
PDFUchwała Nr II-5-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała Nr II-6-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru przewodniczącego komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf
PDFUchwała Nr II-7-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu.pdf
PDFUchwała Nr II-8-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.pdf
PDFUchwała Nr II-9-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie powołania oraz ustalenia przedmiotu działania i składu osobowego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa.pdf
PDFUchwała Nr II-10-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Mienia, Zaopatrzenia, Usług, Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony.pdf
PDFUchwała Nr II-11-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr II-12-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr II-13-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Murów”.pdf
PDFUchwała Nr II-14-2018 Rady Gminy Murów z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf

 

Uchwały podjęte 28 grudnia 2018 r.

PDFUchwała Nr III-15-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murów na lata 2019–2022.pdf
PDFUchwała Nr III-16-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Murów na rok 2019.pdf
PDFUchwała Nr III-17-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Murów na rok 2018.pdf
PDFUchwała Nr III-18-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dobrzeń Wielki.pdf
PDFUchwała Nr III-19-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru klubów i żłobków dziecięcych.pdf
PDFUchwała Nr III-20-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania.pdf
PDFUchwała Nr III-21-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy.pdf
PDFUchwała Nr III-22-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku.pdf
PDFUchwała Nr III-23-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX-141-2016 Rady Gminy Murów z dnia 8 września 2016 r..pdf
PDFUchwała Nr III-24-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.pdf
PDFUchwała Nr III-25-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.pdf
PDFUchwała Nr III-26-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.pdf
PDFUchwała Nr III-27-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji i Rady Gminy Murów.pdf
PDFUchwała Nr III-28-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf
PDFUchwała Nr III-29-2018 Rady Gminy Murów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości.pdf