Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o udzielniu zamówienia w przetergu pn. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowiach - drugi przetarg

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (181,72KB)

PDFWybór oferty.PDF (1,87MB)

 

PDFInformacja z otwarcia ofert w dniu 12.10.2018 r..pdf (446,34KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 08.10.2018r.- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.pdf (59,37KB)
PDFZmiana SIWZ z dnia 08.10.2018r.- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach.pdf (681,14KB)
 

 

PDFZmiana ogłoszenia - kanalizacja.pdf (59,75KB)
PDFZmiana SIWZ kanalizacja.pdf (310,29KB)
 

PDFOgłoszenie o zamówieniu - kanalizacja drugi przetarg.pdf (251,02KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (371,34KB)
DOCXzałącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie wstępne.docx (18,37KB)
DOCXzałącznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (23,57KB)
DOCXzałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (14,69KB)
DOCXzałącznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót budowlanych.docx (14,54KB)
DOCXzałącznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (14,97KB)
DOCXzałącznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie dotyczące opłacania podatków.docx (12,60KB)
PDFzałącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (312,88KB)
DOCXzałącznik nr 8 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx (15,38KB)
XLSHarmonogram rzeczowo - finansowy.xls (46,50KB)

DOCXKlauzula RODO.docx (15,73KB)

DOKUMENTACJA GEOLOGICZNA
PDF03.05 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,21MB)
PDF03.06 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,58MB)
PDF04.03 Karta dok.otw 8+9+10.pdf (57,52KB)
PDF04.04 Karta dok.otw 11+12+13+14.pdf (57,71KB)
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (55,42KB)
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf (65,41KB)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PDF1. Plan systuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap, ul. Targowa - I etap.pdf (1,70MB)
PDF2. Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Opolska 8.pdf (909,50KB)
PDF3. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap, część 1.pdf (247,24KB)
PDF4. Profil podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap.pdf (422,37KB)
PDF5. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap.pdf (742,95KB)
PDFOpis techniczny.pdf (227,26KB)

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (2,31MB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (4,64MB)
PDFDecyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym.pdf (1,62MB)

PRZEDMIARY
PDFPrzedmiar - ul. Opolska.pdf (497,99KB)
PDFPrzedmiar - ul. Targowa - I etap.pdf (91,47KB)
PDFPrzedmiar - ul. Wołczyńska - I etap.pdf (89,46KB)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
PDFST 00_00 - Wymagania ogólne.pdf (275,60KB)
PDFST 00_01 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.pdf (186,85KB)
PDFST 00_02 - Roboty w zakresie budowy sieci kan.pdf (180,04KB)
PDFST 00_03 - Roboty drogowe.pdf (219,72KB)