Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory samorządowe 2018

 1. Zarządzenie wyborów oraz kalendarz wyborczy:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1561

 

 1. Zarządzenie Nr 11/18 Wojewody Opolskiego z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim
  http://duwo.opole.uw.gov.pl/WDU_O/2018/388/akt.pdf

 1. PDFUchwała Nr XXXV-243-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic.pdf (145,18KB)

 1. PDFUchwała Nr XXXV-242-2018 Rady Gminy Murów z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Murów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych.pdf (145,58KB)

 1. Uchwała Nr XXXVIII/278/18 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Powiatu Opolskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

http://bip.powiatopolski.pl/download/attachment/22428/uchwala-nr-xxxviii-278-18-rpo-z-dnia-26042018-r-w-sprawie-podzialu-powiatu-opolskiego-na-okregi-wyborcze-ustalenia-ich-granic-numerow-oraz-liczby-radnych-wybieranych-w-kazdym-okregu.pdf

 1. Informacja o urzędniku wyborczym powołanym w Gminie Murów
  Stosownie do pisma otrzymanego od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu informuję, że urzędnikiem wyborczym działającym na obszarze Gminy Murów jest Pan Tadeusz Sterniuk

 1. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu I z dnia 14 sierpnia 2018r.
  http://opole.kbw.gov.pl/pliki_mce/useruploads21/files/samorzad_2018/komunikat_kw_w_opolu_i_-_zawiadomienia;_liczba_mieszka%C5%84c%C3%B3w_po_gminach_i_zg%C5%82aszanie_kandydat%C3%B3w_do_tkw.pdf

 1. Zarządzenie Nr Or 0050.34.2018 Wójta -Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  PDFZarządzenie Nr Or.0050.34.2018 Wójta Gminy Murów z dnia 22.08.2018 r. w sprawie wyznaczenie na terenie Gminy Murów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych.pdf (85,23KB)

 1. Tworzenie komitetów wyborczych
  http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

 1. Informacja PKW o uprawnieniach wyborców
  Informacja o warunkach udziału obywateli RP: http://pkw.gov.pl/pliki/1534246657_1-103-18.pdf
  Informacja o warunkach udziału obywateli UE: http://pkw.gov.pl/pliki/1534247638_1-102-18.pdf
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych: PDFInformacja.pdf (331,81KB)
  Informacja o upływie terminów: http://pkw.gov.pl/pliki/1534248418_1-104-18a.pdf

  Wniosek na sporządzenie aktu pełnomocnictwa: http://pkw.gov.pl/pliki/1534255854_wniosek_o_sporzadzenie_aktu_pelnomocnictwa.PDF
  Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa: http://pkw.gov.pl/pliki/1534255854_zgodna_na_przyjecie_pelnomocnictwa.PDF
  Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego: http://pkw.gov.pl/pliki/1534838258_1-104-18b-_zgloszenie_zamiaru_glosowania_korespondencyjnego.pdf

11. Obwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 22 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie
PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 22.08.2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych oraz siedzibie Gminnej Komisji.pdf (16,16KB)

12. Obwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu
PDFObwieszczenie Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 17 sierpnia 2018 r..pdf (450,78KB)
 

13. PDFInformacja Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 10.09.2018 r. o składzie Komisji i dyżurach.pdf (217,07KB)

14. PDFDyżury Urzędnika Wyborczego.pdf (58,79KB)

15. PDFObwieszczenie Wójta Gminy Murów z dnia 18 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.pdf (84,73KB)

16. PDFInformacja KW i OKW Murów.pdf (313,44KB)

17. PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie w sprawie losowania numerów list kandydatów na radnych.pdf (52,90KB)

18. PDFObwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Murowie z dnia 1 października 2018 roku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w woborach do rady Gminy Murów.pdf (280,17KB)

19. PDFPostanowienie komisarza wyborczego w Opol - powołanie OKW.pdf (2,52MB)

20. PDFObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow na radnych.pdf (75,93KB)

21. PDFObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na wójta.pdf (108,16KB)

22. PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy Murów.pdf (3,24MB)

23. PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Murów.pdf (1,18MB)

24. PDFUchwała GKW w Murowie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach oragnów JST w dniu 4 listopada 2018 roku.pdf (324,67KB)

25. PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa opolskiego.pdf (119,59KB)

26. PDFObwieszczenie Komisarza Wyborczego o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa opolskiego.pdf (193,11KB)

27. PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Murów - ponowne głosowanie.pdf (1,07MB)