Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Inormacja o unieważnieniu przetargu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starych Budkowicach

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia kanalizacja.pdf (166,44KB)

PDFUnieważnienie przetargu.pdf (239,02KB)

DOCXInformacja dla Wykonawców.docx (13,72KB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (244,71KB)
PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (375,61KB)
DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - oświadczenie - wstępne.docx (15,77KB)
DOCXZałacznik nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy.docx (21,71KB)
DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie.docx (14,13KB)
DOCXZałacznik nr 4 do SIWZ - wykaz robót.docx (16,24KB)
DOCXZałacznik nr 5 do SIWZ - wykaz osób.docx (16,05KB)
DOCXZałacznik nr 6 do SIWZ - oświadczenie.docx (12,71KB)
PDFZałacznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy.pdf (312,78KB)
-XLSHarmonogram rzeczowo - finansowy.xls (42,50KB)
DOCXZałacznik nr 8 do SIWZ - grupa.docx (15,48KB)

PDFKlauzula RODO.pdf (137,29KB)


Dokumentacja geologiczna
PDF03.05 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,21MB)
PDF03.06 Mapa dokumentacyjna.pdf (3,58MB)
PDF04.03 Karta dok.otw 8+9+10.pdf (57,52KB)
PDF04.04 Karta dok.otw 11+12+13+14.pdf (57,71KB)
PDF05 Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów.pdf (55,42KB)
PDF06 Zestawienie wyników badań laboratoryjnych.pdf (65,41KB)

Dokumentacja projektowa
PDF1. Plan systuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap, ul. Targowa - I etap.pdf (1,70MB)
PDF2. Plan sytuacyjny kanalizacji sanitarnej - ul. Opolska 8.pdf (909,50KB)
PDF3. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap, część 1.pdf (247,24KB)
PDF4. Profil podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Wołczyńska - I etap.pdf (422,37KB)
PDF5. Profile podłużne sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej - ul. Targowa - I etap.pdf (742,95KB)
PDFOpis techniczny.pdf (227,26KB)

Dokumenty formalno prawne
PDFDecyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (2,31MB)
PDFDecyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (4,64MB)
PDFDecyzja zezwalająca na lokalizację sieci w pasie drogowym.pdf (1,62MB)

Przedmiary
PDFPrzedmiar - ul. Opolska.pdf (497,99KB)
PDFPrzedmiar - ul. Targowa - I etap.pdf (91,47KB)
PDFPrzedmiar - ul. Wołczyńska - I etap.pdf (89,46KB)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDFST 00_00 - Wymagania ogólne.pdf (275,60KB)
PDFST 00_01 - Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne.pdf (186,85KB)
PDFST 00_02 - Roboty w zakresie budowy sieci kan.pdf (180,04KB)
PDFST 00_03 - Roboty drogowe.pdf (219,72KB)